Platform Recreatie en Toerisme

In november 2010 is het Platform Toerisme & Recreatie Neder-Betuwe opgericht door ondernemers uit de sector in de gemeente Neder-Betuwe. Het platform bestaande uit ondernemers uit de gemeente, Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland en de gemeente komt structureel bijeen om onderwerpen op het gebied van recreatie en toerisme met elkaar te bespreken en kennis te delen.

Plannen, ideeën, initiatieven

In mei 2013 heeft de gemeenteraad van Neder-Betuwe de ‘visie recreatie en toerisme: natuurlijk in Neder-Betuwe’ (PDF, 1,4 mb), vastgesteld. De gemeente wil recreatie en toerisme stimuleren en samen met ondernemers, organisaties binnen de sector en regiogemeenten samenwerken om nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen.

Ondernemers met plannen, ideeën of initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme worden van harte uitgenodigd om samen met de gemeente te kijken naar de mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen te realiseren of een kwaliteitsslag te maken in bestaande ontwikkelingen. Belt u gerust voor een afspraak met 14 0488.