Ondernemersverenigingen

In onze gemeente is een aantal ondernemersverenigingen actief. Het betreft zowel verenigingen voor de bedrijventerreinen als voor de winkelkernen. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk ondernemers zich aansluiten bij een vereniging zodat de dekkingsgraad zo hoog mogelijk is. Dit vereist slechts een kleine bijdrage welke positief bijdraagt aan de mogelijkheden van de verenigingen. De gemeente roept alle ondernemers op zich daarom aan te sluiten bij een toepasselijke vereniging!

Ondernemersverenigingen Neder-Betuwe (OVNB)

www.ovnb.nl

Ondernemersvereniging Opheusden (OVO)

www.ov-opheusden.nl

Ondernemersvereniging Dodewaard (OVD)

www.ovdodewaard.nl

Pitpartners Kesteren

www.pitpartners.nl

Ondernemersvereniging ‘t Panhuis Kesteren

www.ovpk.nl

Ondernemersvereniging De Heuning

Voorzitter: Dhr. D.J. van Beem
dirkjan@hkvochten.nl

Tree Centre Opheusden

www.treecentreopheusden.nl

Platformoverleg

In het platform worden door ondernemers en door de gemeente belangrijke collectieve onderwerpen geagendeerd en besproken.

Platform Ondernemersverenigingen Neder-Betuwe (OVNB)

Voorzitter: René van Eck
rene@communicatieregisseurs.com

Alle lokale ondernemersverenigingen zijn met één persoon vertegenwoordigd in het platform Ondernemersvereniging Neder-Betuwe (OVNB). Vier maal per jaar overlegt dit platform met de portefeuillehouder Economie: wethouder Stefan van Someren.

Daarnaast is er het platform Recreatie & Toerisme met vertegenwoordigers uit de recreatief-toeristische sector. Vier maal per jaar overlegt dit platform met de portefeuillehouder: wethouder Herma van Dijkhuizen.

Platform Recreatie & Toerisme

Voorzitter: Henk Brienissen
info@campingdelinie.nl