Bedrijvenloket

De gemeente Neder-Betuwe heeft zich ten doel gesteld om ondernemers zo goed en efficiënt mogelijk te ondersteunen. Bedrijven, organisaties of instellingen kunnen met al hun vragen bij de gemeente terecht op één centrale plek: het Bedrijvenloket.

We willen voorkomen dat je in het gemeentehuis moet 'shoppen' naar de juiste persoon voor de behandeling van je vraag. Heb je als ondernemer een vraag aan de gemeente (die niet thuis hoort bij de Omgevingsdienst Regio Rivierenland of bij Avri), dan kun je ons mailen via bedrijvenloket@nederbetuwe.nl. Dit loket biedt je de mogelijkheid om je vragen 24 uur per dag op alle dagen van de week te richten aan het loket. Je ontvangt uiterlijk binnen drie werkdagen een bericht.

Soms kan dat direct het antwoord zijn, soms vergt de vraag meer tijd. Ook in dat geval ontvangt je altijd binnen drie werkdagen hierover bericht. Een goede, snelle en directe dienstverlening staat hierbij centraal. Zodat je kunt doen waar jij goed in bent: ondernemen.

Voor vragen of informatie, neem gerust contact op met Accountmanager Bedrijven Maaike van Brenk via 06-51109137, bedrijvenloket@nederbetuwe.nl of mbrenk@nederbetuwe.nl.

Accountmanager Maaike van Brenk

Heb je als ondernemer een (strategisch) plan?

Lees hier wat we voor je kunnen betekenen! Maaike van Brenk, accountmanager Bedrijven van Neder-Betuwe, ondersteunt je graag bij je plan.

Accountmanager Maaike van Brenk: “Voordat je als ondernemer met een aanvraag komt, gaat hier veel aan vooraf. Je denkt na over de strategie van je bedrijf, overweegt meerdere mogelijkheden en kijkt naar de ontwikkelingen in je omgeving. Mijn collega’s en ik denken graag met je mee! We kunnen je inzicht geven in hoe onze gemeente zich (economisch) ontwikkelt en we hebben contacten in de regio. Dit kan je helpen bij het vormen van de langetermijnvisie voor jouw onderneming. Als je een concreet bouwplan hebt, kun je vooraf advies vragen bij de Omgevingsdienst Regio Rivierenland (vooroverleg omgevingsvergunning) of de gemeente (principeverzoek wijzigen bestemmingsplan), die in een vroeg stadium kunnen meedenken in de haalbaarheid van je visie. Om je te informeren over een dergelijke procedure, de kosten en wat er verder allemaal bij komt kijken, ben ik altijd bereid om een gesprek aan te gaan. Ook voor grotere ruimtelijke plannen en ontwikkelingen gaan we heel graag met je in gesprek.”

Waar vind jij de ondernemer?

Ik wil eenieder oproepen om actief mee te denken en te doen. Dit kan door onze website en sociale media in de gaten te houden, daar informeren we je over actuele thema’s en onderwerpen. Graag betrekken we je als ondernemer bij het ontwikkelen van nieuw beleid, hiervoor is jouw mening en input voor ons van grote waarde. Heb je zelf een onderwerp of vraag waar je graag met de gemeente over in gesprek wilt, dan hoor ik dat graag. Je kunt mij rechtstreeks bereiken via 06-51109137 of mbrenk@nederbetuwe.nl. Een uitnodiging om langs te komen op je bedrijf sla ik ook zeker niet af!

Gemeente blijft investeren in dienstverlening ondernemers

Het afgelopen jaar zijn veel sectoren weer getroffen door de coronamaatregelen. Via een enquête heeft de gemeente ondernemers gevraagd hoe zij de toekomst zien en hoe Neder-Betuwe ondernemers het beste kan ondersteunen.

Ongeveer de helft van de bevraagde ondernemers wordt geraakt door de coronamaatregelen, zo blijkt uit de enquête. Als gemeente vinden wij het belangrijk om ook in 2022 te investeren in de dienstverlening voor ondernemers zodat we de werkgelegenheid en economie ook in de toekomst kunnen behouden. Dit doen we door in gesprek te blijven met de ondernemers en met hen samen te werken.

Goede ideeën van ondernemers of ondernemersverenigingen om de lokale economie of bedrijvigheid te versterken zijn altijd welkom. Denk hierbij aan het opzetten van een klankbordgroep voor ondernemers, het bieden van ondersteuning bij het ondernemerschap, het organiseren van een banenmarkt of het geven van een social-media training.

Maaike van Brenk is accountmanager Bedrijven bij de gemeente Neder-Betuwe. Samen met haar collega’s zorgt ze ervoor dat ondernemers de best mogelijke ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Maaike is te bereiken via telefoonnummer 06-51109137 of via de e-mailadressen bedrijvenloket@nederbetuwe.nl en mbrenk@nederbetuwe.nl.

Ga voor meer informatie over de ondersteuning van ondernemers naar www.nederbetuwe.nl/ondernemen.