Waar ik het voor doe

Column wethouder Stefan van Someren

Hebt u dat ook weleens? Dat u zich afvraagt: waar doe ik het voor? Niets menselijks is een wethouder vreemd. Ook ik heb dat weleens aan de randen van de dag. Dat je je afvraagt: wat doen we, doen we de dingen goed en doen we de goede dingen?

In mijn werk voor de gemeente gaat het dan om bijvoorbeeld verkeer en vervoer, duurzaamheid en klimaat, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en afvalinzameling. Het antwoord op de hierboven gestelde vragen geeft u zelf, inwoners van Neder-Betuwe. Het ligt u na aan het hart hoe wij de openbare ruimte inrichten en beheren. Iedereen heeft er wel een mening over. Het gaat tenslotte over ‘uw thuis’, uw leefomgeving.

Tijdens de dorpsgesprekken waarvoor de burgemeester u uitnodigde, had ik over belangstelling dan ook niet te klagen. Dank voor al het negatieve én positieve commentaar, adviezen en kritieken. Het geeft overduidelijk aan dat het belangrijk is wat wij, de gemeente, doen. Met mijn collega’s zit ik terug aan de tekentafel, over welke lessen wij kunnen trekken uit de dorpsgesprekken met u.

Op voorhand ga ik drie dingen doen. Als eerste, welke opmerkingen en adviezen kunnen we snel regelen? Een aantal zijn inmiddels uitgevoerd. Zoals boomwortels verwijderen, een stoep repareren. In de tweede plaats kijk ik naar de opmerkingen en klachten waarvoor wij regelingen hebben en procedures. Bijvoorbeeld over het onderhoud van straten en groen en het ophalen van afval. Zijn die procedures en regelingen duidelijk genoeg? Zijn ze op de website makkelijk te vinden? Zijn ze gebruiksvriendelijk?

In de derde plaats ga en ben ik in gesprek met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering om te kijken hoe de afhandeling verloopt. Is er snel een reactie en wordt het naar behoren opgepakt?  Dat gesprek ga ik ook aan met de mensen van onze gemeenschappelijke regelingen zoals Avri.

Het allerbelangrijkste vind ik het contact met u, de inwoners. Laten we goed met elkaar in gesprek blijven. Ervoor zorgen dat de doelen die wij als gemeente hebben goed zijn afgestemd op de manier waarop de inwoners hun leefomgeving ervaren. Uiteraard binnen de mogelijkheden die er zijn. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken. Vanuit beleid kan het wenselijk zijn om fietspad en rijweg niet te scheiden. Of bij voorbeeld geen zebrapad aan te leggen. Omdat uit onderzoek blijkt dat de weggebruikers hierdoor zich verantwoordelijker voelen en voorzichtiger zijn. Vanuit de beleving van de burger kan dit een onveilige situatie lijken, bijvoorbeeld voor schoolgaande kinderen.

Wat volgens de regels gebeurt kan voor een inwoner anders aanvoelen. Wat is dan wijsheid? Hierover moeten we met elkaar in gesprek blijven. Zodat alles goed is afgewogen en we een verantwoorde keuze maken voor een goede leefomgeving.

Blijft u alstublieft kritisch meedenken? Uw betrokkenheid is de beste motivatie voor mij en mijn collega's om ons werk te doen. Veel dank.

Stefan van Someren,
Wethouder