Vernieuwend project? Vraag een bijdrage aan bij het Regionaal Stimuleringsfonds!

Plaatje van de rivieren met daarbij de tekst: Eerder resultaat, sneller impact

Ondernemers uit Neder-Betuwe kunnen tot en met 15 mei 2024 weer een aanvraag indienen bij FruitDelta Rivierenland voor een financiële bijdrage uit het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF). De subsidie is beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en vernieuwende projecten op het gebied van Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat Bedrijven en Recreatie & Toerisme.  

Ondernemers uit Neder-Betuwe gingen u voor 

In 2023 is aan vier ondernemers uit Neder-Betuwe subsidie verstrekt voor een vernieuwend project.   

  • Tribum BV voor het ontwikkelen van en toepassen van kunstmatige-intelligentiesoftware voor de laanboomsector. 

  • Damcon BV voor het ontwikkelen van een landbouwmachine, de Tree Wrapper, waarmee je een boom of struikgewas in één keer kunt oppakken en de kluit verpakken. 

  • Tree Centre Opheusden verkent de haalbaarheid van een meerjarig onderzoeksprogramma ‘Kenniswerkplaats Laanbomen’ voor natuur-inclusieve laanboomteelt. 

  • Horti Grafing BV uit Kesteren voor de ontwikkeling van een zogenoemde entrobot om het traditionele entproces te automatiseren.  

Heeft u ook een vernieuwend project dat bijdraagt aan regionale opgaven? Dan kunt u dit jaar een aanvraag indienen.  

Voorwaarden 

Het fonds richt zich op projecten die bovengemiddeld vernieuwend zijn, gericht op samenwerking en uitvoering in de regio. Het project moet bijdragen aan de ambities en opgaven van de regio. Hiervoor heeft FruitDelta Rivierenland voorwaarden opgesteld.  

De Economic Board, een commissie van experts, beoordeelt de aanvragen op basis van de voorwaarden en de kwaliteit van het projectplan en geeft een advies. Het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland beslist op basis van dit advies of een project wel of geen bijdrage krijgt uit het fonds.   

Meer informatie of advies? 

Wilt u voordat u een aanvraag doet weten of uw project goed aansluit bij de ambities en opgaven van de regio en voldoet aan de criteria bij een aanvraag? Of wilt u meer informatie over het proces van een aanvraag en welke documenten hiervoor nodig zijn? Neem gerust contact op met Bas Lips van gemeente Neder-Betuwe of een van de coaches van Fruitdelta-Rivierenland.   

Inloopavonden: meer informatie en hulp bij aanvraag 

Bedrijven, startups en burgerinitiatieven in Rivierenland met projectplannen kunnen zich ook aanmelden voor een inloopavond. Ludolf van Lith, Programmamanager Logistiek/Vestigingsklimaat voor FruitDelta Rivierenland: “Om initiatiefnemers te helpen met hun aanvraag, organiseren wij drie inloopavonden op locaties verspreid over de regio. Tijdens deze avonden kunnen de projectideeën vertrouwelijk worden toegelicht aan Economic Board-leden. Zij stellen verdiepende vragen en geven tips voor het schrijven van een goede aanvraag.” De Economic Board is ook de groep die de definitieve aanvragen inhoudelijk beoordeelt. 

De inloopavonden vinden van 19.30 – 21.30 uur plaats op en bij: 

  • 8 april 2024 –  Kantoor Regio Rivierenland, Burg. v. Lidth de Jeudelaan 3, Tiel 

  • 16 april 2024 –  Watletjenu, Boschstraat 18, Zaltbommel 

  • 24 april 2024 –  Fruit Tech Campus, Oudenhof 40, Geldermalsen 

Er wordt gewerkt met tijdsblokken van 30 minuten. Aanmelden voor een inloopavond kan op www.fruitdelta.nl/rsf.  

Uiterlijk 15 mei een aanvraag indienen 

Dit jaar gaat het Regionaal Stimuleringsfonds twee keer open. De eerste keer van 1 maart tot 15 mei. De tweede keer in september. Ga voor meer informatie over het Regionaal Stimuleringsfonds naar de website van FruitDelta Rivierenland. Op deze website vindt u ook het aanvraagformulier waarmee u direct een aanvraag kunt doen.