Van dorp naar dorp

Column burgemeester Jan Kottelenberg

Een rondje langs alle dorpen. Sinds een paar weken zijn wij, het college van burgemeester en wethouders, bezig met elk dorp apart te bezoeken. Als eerste waren we in Echteld, daarna in IJzendoorn en afgelopen donderdag in Ochten.

De opkomst is verrassend hoog. Fijn dat zoveel mensen met ons in gesprek willen. We merken dat er veel vragen leven bij onze inwoners. Over de leefbaarheid van het eigen dorp, over het onderhoud van het groen en de wegen. Maar er zijn ook vragen waarom nieuwe ontwikkelingen zo traag tot stand komen, of voorzieningen nou wel of niet blijven. Onze inwoners zijn trots op hun dorpen. Ze hebben hoge verwachtingen van hun bestuurders. Ze zijn kritisch.

De meeste vragen kunnen we direct beantwoorden. Als we het antwoord niet paraat hebben, dan noteren we de vraag en komt het antwoord zo snel als mogelijk. Soms zijn inwoners verbaasd dat de wethouders en de burgemeester zelf gelijk antwoord geven op hun vragen en niet afhankelijk zijn van ambtelijke medewerkers. Gelukkig hebben we een ingewerkt college en wethouders met een ruime dossierkennis.

We begrijpen de vragen goed en ook waarom ze voor de inwoners belangrijk zijn. Maar helaas hebben we de wereld niet aan een touwtje en kunnen we niet altijd het gewenste antwoord geven. We kunnen wel uitleggen waarom zaken soms meer tijd en aandacht nodig hebben of soms niet kunnen.

Tot nu toe verlopen de dorpsgesprekken in een goede sfeer en sluiten we elke avond af met een applaus. Het is goed dat we elkaar op deze manier spreken en waarderen.

Ik schreef al aan het begin, de opkomst is verrassend hoog. Dat is fijn. Wel hoop ik dat ook de jongere inwoners zich actief mengen in het gesprek. Onze gemeente staat ook voor uitdagingen die jullie vooral raken zoals woningen voor starters en faciliteiten voor jongeren. Ik hoop velen van jullie te ontmoeten tijdens de komende bijeenkomsten in Kesteren, Opheusden en Dodewaard. Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Wij blijven graag met u en jullie in gesprek.

Uw burgemeester,
Jan Kottelenberg