Terugblik raadsvergadering 8 februari 2024

Voorzittershamer en waterkaraf

Afgelopen donderdagavond 8 februari heeft er weer een raadsvergadering plaatsgevonden. Graag nemen wij u nog even mee door enkele verschillende punten die deze vergadering aan bod zijn gekomen:

Bespreekpunt: Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen

De Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd. Daardoor moeten alle gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. De gemeenteraad was tijdens deze raadsvergadering aan zet om zienswijzen in te dienen op de voorgenomen wijzigingen. Op deze zienswijzen zij ook verschillende amendementen ingediend, op de volgende gemeenschappelijke regelingen zijn zienswijzen ingediend met daarachter de indieners hiervan, of dit amendement is aangenomen en met hoeveel stemmen voor en tegen:

  1. Regio Rivierenland: Ingediend door SGP, GB, VVD, VNB. Dit amendement is unaniem aangenomen.       
  2. Avri: Ingediend door SGP, GB, VVD, VNB. Dit amendement is unaniem aangenomen.
  3. ODR: Ingediend door SGP, GB, VVD, VNB. Dit amendement is unaniem aangenomen.
  4. UBR: Ingediend door SGP, GB, VVD, VNB. Dit amendement is unaniem aangenomen.
  5. VRGZ: Ingediend door SGP, VNB. Dit amendement is unaniem aangenomen.

Het raadsvoorstel over dit onderwerp is vervolgens unaniem aangenomen met daarbij inachtneming van de amendementen. De amendementen en het raadsvoorstel kunt u onder agendapunt 18 via de volgende link: https://bit.ly/3Ugjl2G.

Vragen(half)uurtje voor raadsleden

Tijdens deze vergadering is er ook gebruik gemaakt van het vragen(half)uurtje voor raadsleden. Een raadslid die tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van het vragenuur bij de voorzitter. Vragen voor het vragenuur richten zich op de politieke actualiteit of betreffen zaken met een spoedeisend karakter. De antwoorden worden gegeven door de burgemeester of een wethouder. Vanavond werden er door twee personen vragen gesteld:

  1. Dhr. Woldberg (PvdA): Dhr. Woldberg vraagt het college, naar aanleiding van raadsinformatiebrief nr. 11 (RIB-11), in welke de raad geïnformeerd is over de locaties van de jongerenontmoetingsplaats in Dodewaard. Hij zou graag weten wat andere mogelijke locaties waren en waarom daar niet de keuze op is gevallen. Hij wil bijvoorbeeld ook graag weten wat de politie vindt van deze locatie en of de jongerenraad hierbij betrokken is geweest. Wethouder van Someren geeft als portefeuillehouder antwoorden op zijn vragen.
  2. Dhr. Kroon (SGP): Dhr. Kroon vraag het college naar de opkomsttijden van de Ambulance. Hij wil weten wat het college kan en gaat doen om weer aan de juiste norm te komen voor de opkomsttijden van de ambulance binnen onze gemeente. Hij stelt nog een aantal andere vragen rondom dit onderwerp en de burgemeester geeft als portefeuillehouder van dit onderwerp antwoorden op deze vragen.

De antwoorden hierop kunt u terugluisteren via onze livestream. Deze vindt u via de volgende link: https://bit.ly/3Ugjl2G. Verder is de gehele raadsvergadering is terug te luisteren via dezelfde link hierboven. Hier vindt u ook alle agendapunten incl. stukken.