School & Jobs: scholieren te gast bij gemeente

Wethouder Marien Klein met vier leerlingen

Leerlingen in gesprek met medewerkers van het bestuurssecretariaat

‘Wat wil je later worden?’ Veel leerlingen op middelbare scholen hebben nog geen antwoord op deze vraag. Dat komt niet alleen omdat ze nog niet weten wat ze willen, maar ook omdat ze vaak nog niet weten welke mogelijkheden er zijn. Om de scholieren te helpen bij het kiezen voor een beroep en de vervolgopleiding die hiervoor nodig is, werken veel bedrijven in gemeente Neder-Betuwe mee aan het project School & Jobs. Middelbare scholieren gaan een keer per jaar op bezoek bij verschillende bedrijven. School & Jobs is een initiatief van het Van Lodenstein College, RSG Pantarijn en Yuverta. 

Ook de gemeente zelf ontving afgelopen dinsdag 11 juni 2024 een aantal scholieren. Op basis van hun keuzeprofiel konden zij kennismaken met de organisatie. Wethouder Marien Klein (Onderwijs) ontving de scholieren en heette hen van harte welkom. 

Secretariaat en boa

Daarna namen medewerkers de scholieren mee en vertelden over hun dagelijkse werkzaamheden. Er was dit jaar belangstelling voor het secretariaat / bestuurlijke functies en voor het beroep van boa (buitengewoon opsporingsambtenaar). 

Bredere blik

We hopen dat we de scholieren een bredere blik op de verschillende functies hebben gegeven. Misschien zien we hen over een paar jaar terug bij een sollicitatie.