Pleegzorg bieden? De verschillende vormen van pleegzorg

Pleegmoeder en pleegdochter

Wat is pleegzorg?

Een pleeggezin biedt pleegkinderen een gewone gezinssituatie waar zij voltijd of deeltijd terecht kunnen. Een plek waar kinderen zich thuis voelen en kunnen (op)groeien. Vaak hebben deze kinderen een onzekere periode achter de rug. Dan is het fijn dat zij in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, bij voorkeur dichtbij ouders en familie, in eigen buurt, dorp of stad. Zo is de kans het grootst dat ze naar hun eigen school en sportclub kunnen gaan en vriendjes kunnen zien. Als een kind niet thuis kan wonen, dan zo thuis mogelijk.

Verschillende hulpvragen

Er zijn veel verschillende hulpvragen voor gezinnen en kinderen. Om ondersteuning te bieden aan de verschillende hulpvragen, bestaan er verschillende vormen van pleegzorg. Zo is de kans groot dat er een vorm is die bij de hulpvraag past. Voor iedere vorm van pleegzorg geldt dat men dit biedt zo langs als nodig is en in samenwerking met de ouders. 

Verschillende vormen van pleegzorg

Bij deeltijd pleegzorg biedt de pleegouder enkele dagen per maand, vaak om het weekend, een fijne plekje aan thuis. Op deze manier ondersteunt de pleegouder de ouders, waardoor zij er op de andere dagen als ouder weer voor hun kind kunnen zijn.

Bij voltijd pleegzorg is een pleegkind 24/7 en voor zo lang als dit nodig is bij de pleegouder thuis. Voor het pleegkind is het belangrijk dat het gezinsleven zo gewoon mogelijk doorgaat. Bij voltijd pleegzorg is het belangrijk een plek te bieden waar het pleegkind zich thuis voelt, waar het kind kan wonen en (op)groeien totdat het weer teruggaat naar ouders of zelfstandig gaat wonen.

Bij crisispleegzorg biedt de pleegouder opvang aan een kind in een acute crisissituatie. Het gaat hier vaak om een situatie waarbij de rechter beslist dat het pleegkind per direct naar een plek elders dan thuis moet. Het kan ook zijn dat het een spoedvraag om hulp van de ouders zelf is. Eerst wordt er altijd bekeken of het kind binnen het eigen netwerk kan verblijven. Is dat niet mogelijk? Dan is de keuze vaak een plaatsing in een (crisis)pleeggezin.

Tijdens het verblijf bij crisispleeggezin loopt er vaak een onderzoek of het kind weer terug naar huis kan en wat daarvoor nodig is. Deze onderzoeken zijn nodig om een duidelijk beeld van het kind en de gezinssituatie te schetsen. Het crisisgezin helpt wanneer dit nodig is om een zo duidelijk mogelijk beeld van het pleegkind te maken.

 

Wilt u meer weten over het pleegouderschap? Ga dan naar de website ikwilpleegouderworden.nl