Peter van de Peppel uit Kesteren ontvangt Neder-Betuwe Speld

Peter van de Peppel met een boeket bloemen en wethouder Herma van Dijkhuizen

De heer Peter van de Peppel aan het biljarten

Foto's door 3JetFotografie Ochten

De heer Van de Peppel uit Kesteren ontving vorige week de Neder-Betuwe Speld, een oorkonde en bloemen voor onder meer 30 jaar trouw lidmaatschap van ‘Ons Trefpunt’ in Kesteren.

Bij de leden van de senioren- en biljartvereniging staat hij bekend als iemand die altijd bereid is om te helpen. De waardering vatte wethouder Herma van Dijkhuizen bij het opspelden van de Neder-Betuwe Speld samen: “U bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken en u bent oprecht geïnteresseerd in de mensen om u heen. En dat al decennialang, naast uw inzet voor pleegkinderen, organisatie Zideris en het koor. En u blijft er zo bescheiden onder!”

Van kascontrolecommissielid tot erevoorzitter

Peter van de Peppel is sinds januari 1993 lid van ‘Ons Trefpunt’. In zijn beginjaren was hij betrokken bij de kascontrolecommissie, van 2004 tot 2020 voorzitter, en in vele andere jaren bestuurslid. Als blijk van waardering werd hij eerder al benoemd tot erevoorzitter van de vereniging.

Neder-Betuwe Speld

Met de Neder-Betuwe Speld - een verzilverd boomblad - waardeert gemeente Neder-Betuwe personen voor een bijzondere prestatie, initiatief of werkzaamheden voor de gemeenschap van Neder-Betuwe. Zij kunnen hiervoor worden voorgedragen. Het kan gaan om iets dat heel veel jaren in beslag nam maar soms kan het ook gaan om ‘het moment’.