Neder-Betuwe start binnenkort onderzoek op drie locaties naar geschiktheid voor woonwagenstandplaatsen

Gemeente Neder-Betuwe gaat binnenkort op drie locaties onderzoek doen naar de mate van geschiktheid als standplaats voor woonwagens. Inwoners rondom deze locaties worden via een brief op de hoogte gesteld.

Gemeente Neder-Betuwe heeft – net als elke gemeente in Nederland - een wettelijke plicht te zorgen voor woonwagenstandplaatsen. Hiervoor zijn landelijke regels. Binnen de gemeente is al reeds lang een aantal standplaatsen maar er is behoefte aan uitbreiding met 13 plaatsen.

Onderzoek naar geschiktheid van drie locaties

Er zijn drie locaties die onderzocht worden op geschiktheid voor dit doel: ’t Erf in Dodewaard, het trapveldje aan de Hoogakker in Echteld en de gemeentewerf aan de Kastanjelaan in Opheusden. De onderzoeken kunnen per locatie verschillen maar richten zich onder meer op bodem, flora en fauna, spuitzones en stikstof.

Resultaten van het onderzoek en het vervolg

Het is onbekend wanneer de onderzoeken precies zijn afgerond. Het ene onderwerp kan op korte termijn onderzocht zijn, andere vraagstukken kunnen bijvoorbeeld wel een jaar in beslag nemen. Als de resultaten van deze onderzoeken bekend zijn, informeert de gemeente de omwonenden over de uitkomsten. Als volgens de onderzoeken een locatie geschikt is, dan ontvangen de omwonenden daarnaast een uitnodiging voor een informatie- en inspraakavond.