"Kijk een beetje naar elkaar om"

Column burgemeester Jan Kottelenberg

Afgelopen donderdag 4 juli was de laatste gemeenteraadsvergadering vóór de vakantie. We hebben de financiën van het afgelopen jaar besproken en die zagen er goed uit. Ook hebben we het gehad over onze ambities voor de komende jaren. Maar de toekomst is onzeker. Het budget dat we van de overheid krijgen, lijkt de komende jaren flink minder te worden, terwijl onze taken als gemeente alleen maar toenemen. En dat in een land dat steeds onrustiger en grilliger lijkt te worden.

In Den Haag is vorige week een nieuwe regering van start gegaan. De sfeer bleek meteen al opvallend gespannen. De fractievoorzitter van de grootste regeringspartij viel de minister-president aan die hij zelf heeft voorgedragen. Moet het land zo geregeerd worden? Ik mag hopen dat onze nieuwe regering het zomerreces gebruikt om eens rustig na te denken over wat men wil en hoe dat waar te maken – zonder te vervallen in gekissebis en machtsspelletjes in de Tweede Kamer. ‘Politiek puberaal gedrag’, zoals Mirjam Bikker (CU) vorige week mijns inziens terecht opmerkte. Er is werk aan de winkel.

Buiten Nederland heerst ook onrust. Verkiezingen in Europa laten zien dat veel mensen ontevreden zijn. Volgens statistieken hebben we het materieel gezien nog nooit zo goed gehad, maar ondanks dat voelen velen zich toch tekortgedaan. In onze huidige geïndividualiseerde maatschappij lijkt het vaak vooral op: ‘ieder voor zich en een ander moet maar zien hoe die zich redt’. Toch gaat een democratie niet louter over de rechten van het individu. Een samenleving is pas in balans als tegenover individuele rechten ook verantwoordelijkheid naar de ander bestaat.

Maar laten we niet te somber zijn. Het gemeenschapsgevoel is niet verdwenen. Dat zien we momenteel bijvoorbeeld in de sport. We leven enthousiast mee met het Nederlands elftal, de renners in de Tour de France en straks bij de Olympische Spelen in Parijs.

Op kleinere schaal ervaren we gemeenschapszin in onze eigen straat of buurt, in ons dorp en in onze mooie gemeente Neder-Betuwe. In de vakantieperiode liggen weliswaar veel georganiseerde activiteiten stil, maar dat geeft ons de kans om tijd voor elkaar te nemen, een kop koffie of om samen wat te drinken met onze buren.

Voor het gemeentebestuur breekt met de vakantieweken ook een rustiger periode aan. Tijd om door te brengen met dierbaren en tijd om de batterijen weer op te laden. Na de zomerperiode is het dan weer alle hens aan dek, om de schouders te zetten onder onze uitdagende taak: werken aan een gemeenschap waarin iedereen een plek heeft. Dat kunnen we alleen samen met u!

Ik wens u mooie zomermaanden toe. Geniet van het leven en van elkaar. En, zoals onze ex-minister-president zei, “Kijk een beetje naar elkaar om.”

Jan Kottelenberg,
Uw burgemeester

De eerstvolgende column verschijnt weer in september.