Is Neder-Betuwe arm of rijk?

Onze gemeenteraad heeft vorige week unaniem en zonder enige wijziging de begroting voor het jaar 2024 vastgesteld. In de begroting staan de plannen voor het jaar 2024 en de jaren daarna. Wij mogen ons gezegend weten met een gezonde financiële positie. Er is nu ruimte voor noodzakelijke investeringen in scholen, het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Dodewaard en rondwegen.

Ik heb ook zorgen. Bijvoorbeeld over de stijgende kosten door inflatie. Daarnaast lopen bouwkosten en de kosten van personeel fors op. De vraag is of de rijksoverheid ons daarvoor de komende jaren voldoende gaat compenseren. Mocht dat niet het geval zijn, zullen wij daarop als gemeente moeten inspelen door investeringen of voornemens niet door te laten gaan of soberder uit te voeren. Gelukkig is het nog niet zover, maar het zijn wel scenario's waar we rekening mee houden.

Maar laten we niet vergeten dat we de rijkdom van een gemeente niet alleen in beton en staal kunnen meten. Het zit 'm ook in de gemeenschap, het groene landschap en de kwaliteit van het samenleven. De vriendelijke glimlach van de lokale slager, de vertrouwde gezichten bij de bakker, de warmte van de lunchroom, de liefde van een mantelzorger en de pastorale bezoeken van een dominee dragen allemaal bij aan de rijkdom van onze gemeente. Dit zijn schatten die niet op een bankrekening staan, maar die ons dagelijks leven wel verrijken.

Ja, Neder-Betuwe heeft wellicht niet de financiële middelen van een grootstedelijk gebied, maar wij bezitten gelukkig ook andere rijkdommen. Door de oorlogen in onder meer Israël en Oekraïne besef ik dat leven in vrede een groot goed is. Mijn gedachten gaan dan ook uit naar de mensen die door deze en andere oorlogen angstig, onzeker en verdrietig zijn.

Wat een verschil met het leven in onze dorpen waar we vrij over straat kunnen gaan, voor onze mening kunnen uitkomen en ons geloof kunnen belijden. Onze dorpen die bekend staan als bescheiden, maar ook eigenzinnig. De landelijke omgeving met vruchtbare gronden waarop gewassen groeien en waar er ruimte is voor kinderen om vrij te spelen. Dat zijn de zaken die de gemeente Neder-Betuwe rijk maken.

Natuurlijk zijn er uitdagingen. Er is altijd ruimte voor verbetering op het gebied van voorzieningen en de wegen. Maar laten we niet vergeten dat een gemeente meer is dan de som van haar budgetten. Dus, wat is het antwoord op de vraag: is de gemeente Neder-Betuwe arm of rijk? Financieel gezien hebben we op dit moment de wind mee. Maar voor mij zit er een grotere rijkdom in het immateriële, in het omzien naar elkaar. Laten we dat blijven waarderen!

Marien Klein
Wethouder