Dementievriendelijk Neder-Betuwe

Column wethouder Herma van Dijkhuizen

‘Oh sorry, ik ben het helemaal vergeten. Maar ik zal het nu direct doen’. Kent u dat? Je bent druk, te gehaast, te weinig geconcentreerd en iets wat je zou doen glipt er tussendoor.

Natuurlijk denk je dan niet meteen: heb ik dementie? Toch is het goed om er eens bij stil te staan. We worden gemiddeld ouder en daardoor neemt ook het aantal mensen met dementie toe. In Neder-Betuwe verdubbelt het aantal mensen met dementie in de komende 15 jaar naar bijna 700, blijkt uit berekeningen van Alzheimer NL.

We hebben met z’n allen, ook wij als gemeente, de taak om te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving en dat zij èn hun naasten niet in een isolement komen. Goede informatie, goede zorg en ondersteuning en begeleiding op maat zijn van groot belang.

Onlangs is in onze gemeente het initiatief genomen om een Alzheimer Trefpunt op te zetten. De verwachting is dat mensen hier in het najaar steeds in een andere kern terechtkunnen voor informatie en ondersteuning. We vinden het belangrijk dat er voldoende ontmoetingsmogelijkheden zijn voor onze thuiswonende inwoners met dementie en hun naasten. Activiteiten en trainingen worden opgezet samen met onze partners uit het zorgdomein. De raad van Neder-Betuwe heeft hier financiële middelen voor beschikbaar gesteld.

Dat is natuurlijk niet alleen heel mooi, maar ook bittere noodzaak. Vooral omdat de druk op veel vormen van zorg zoals huisartsen, therapeuten, thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning oploopt. Daarom wil Neder-Betuwe met elkaar als inwoners, professionals, organisaties, verenigingen, kerken, ondernemers en gemeente een dementievriendelijk gemeente zijn.

Herma van Dijkhuizen
Wethouder Zorg & Welzijn