De juiste toon

Column wethouder Herma van Dijkhuizen

Als wethouder met Volksgezondheid als aandachtsgebied geeft mijn hart me in om over het onderwerp vaccineren te schrijven. Ik besef dat het moeilijk is om bij dit onderwerp de juiste toon te raken. Mij komen ongeruste vragen van inwoners, raadsleden en familie en vrienden ter ore. Uitbraken van kinkhoest, mazelen en nu ook de bof zetten het onderwerp ‘vaccinacties’ weer prominent op onze discussielijst. De vaccinatiegraad is in onze gemeente, gemeten vanuit Wereld-Gezondheidsnormen, uitzonderlijk laag.

Veel ouders in Neder-Betuwe kiezen er voor om hun kinderen niet te laten vaccineren. Een deel van hen volgt hiermee de overtuiging die ook hun grootouders en ouders volgden toen zij voor de keus stonden om hun kinderen te laten vaccineren. Zij vertrouwen op de Voorzienigheid van God. Daar kun je wat van vinden, maar moet je wat mij betreft respecteren.

Gemakzucht

Verontrustend vind ik het dat veel mensen uit gemakzucht hun kind een vaccinatie onthouden: ‘Het komt niet uit, we zijn druk, misschien wordt het kind wel wat hangerig van de vaccinatie’. Voor mij zijn dit geen overtuigende redenen om de vaccinaties van je kinderen voorbij te laten gaan en ervoor te zorgen dat ziektes die bijna verdwenen waren weer de kop opsteken.

Influencers

Nog verontrustender vind ik het dat ouders zich laten beïnvloeden door influencers op bijvoorbeeld social media, complotdenkers en wat al niet meer. Hoe harder je roept hoe mee aandacht je krijgt, lijkt het wel. Ik wil deze ouders oproepen zich via betrouwbare informatie goed te verdiepen in de gevolgen van infectieziektes als kinkhoest, mazelen en bof en daarna zélf goed na te denken over de keuze om een kind al dan niet te laten vaccineren.

Verdwenen

De genoemde ziektes waren nagenoeg verdwenen. Willen we dat, net als in ontwikkelingslanden, het weer veel voorkomende volksziektes worden waar vaak blijvende gezondheidsschade door ontstaat? Het is niet nodig, want er zijn goed onderzochte en werkende vaccinaties die jouw ouders en jou in de afgelopen halve eeuw beschermden. Je kreeg ze gewoon op het consultatiebureau.

Betrouwbare informatie

Onze vaccinatiegraad móet omhoog. Het Rijksvaccinatieprogramma is een voorziening die we gekregen hebben en een grote bijdrage heeft geleverd aan onze welvaart en ons goede gezondheidspijl. Ga met elkaar in gesprek en verdiep je in betrouwbare informatie. Ik denk aan de GGD en de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Maar praat ook met anderen, met iemand in je omgeving die jij vertrouwt. En maak dan jouw eigen keuze. Uit liefde voor je eigen kind, maar ook uit liefde voor je naaste.

Ga voor meer informatie naar:

Wethouder Herma van Dijkhuizen