Dankbaar!

Aanwezigen bij aubade en Dodenherdenking

Beste inwoners, met dankbaarheid kijken wij terug op de bijzondere dagen in de afgelopen weken.

De wethouders en ik hebben veel enthousiaste (jonge) inwoners ontmoet bij de aubade en bij al die andere feestelijke activiteiten op en rond Koningsdag.

Dankjewel beste mensen van de Oranjeverenigingen, vrijwilligers en sponsors voor al die gezelligheid in onze dorpen. Het was weer fantastisch!

Afgelopen weekend hebben wij de oorlogsslachtoffers herdacht. Samen waren we twee minuten stil. Samen luisterden we naar muziek en zang, naar gedichten en verhalen. We hebben 79 jaar vrijheid gevierd en het Bevrijdingsvuur dat een groep Dijkrunners in Wageningen ophaalde, brandde in Dodewaard.

We zijn dankbaar voor de vrede die ons ten deel valt. Dank aan de Comit├ęs 4 en 5 mei in Neder-Betuwe en iedereen die meewerkte aan een programma zoals leerlingen van de scholen, muziek- en zangverenigingen en heel veel andere vrijwilligers.

Herdenken en vieren, wat kunnen we dat goed in ons Neder-Betuwe! Het zijn momenten die we koesteren.

Jan Kottelenberg,
Uw burgemeester