Column: Dichterbij dan je denkt

Column wethouder Herma van Dijkhuizen

Herma van Dijkhuizen op de dijk met schapen

Woensdag 15 maart mogen we weer naar de stembus! En deze keer krijgen we niet één maar zelfs twee stembiljetten. Wat een luxe. Een stembiljet voor Provinciale Staten én een stembiljet voor het waterschap. Beide zijn belangrijk voor onze leefomgeving.

Zal best, denkt u misschien. Ik heb géén idee wat zij precies doen en wat heb ik eraan? Nou, veel. Veel meer dan u denkt. Dagelijks komen wij met hun werk in aanraking.

Neem bijvoorbeeld de provincie. Ze helpen ons met adviezen en – niet onbelangrijk – met geld. Wij ontvangen subsidies om meer te kunnen doen in onze dorpen. Zo kwam er een bijdrage voor het multifunctionele centrum in Dodewaard en voor Cultuur & Erfgoed waardoor bijvoorbeeld MuziekMonumenten en het Seniorenpact mogelijk werd. Ze helpen bij grote projecten als  herinrichting van Veerhaven Ochten en dat er meer toerisme komt in onze regio. Ook rondom de hele stikstofdiscussie speelt de provincie een belangrijke rol. Nodig om nog meer te zeggen?

En dan het waterschap. Hoe belangrijk dat is besef ik elke dag als ik met mijn hond Zeeva langs het informatiebord loop bij de ingang van de Gouverneurspolder aan de Waal bij Ochten. Op 1 februari 1995 ging het daar bijna mis. Sinds de versterking direct daarna van de dijk door het waterschap kunnen wij weer rustig slapen. Binnenkort gaan ze opnieuw aan de slag voor versterking, compleet met herinrichting voor een mooie, toeristische Waalbandijk. Het waterschap zorgt ook er ook voor dat de grondwaterstand op peil blijft, zó belangrijk voor de laanboomsector en de fruitteelt. Nodig om nog meer te zeggen?

En zo heb ik nog een hele waslijst van zaken waarbij we als gemeente contact hebben met provincie en waterschap. Zij maken voor ons zoveel verschil. Maak gebruik van uw stemrecht op 15 maart en bepaal de koers mee. Er zijn stemwijzers die helpen een keuze te maken. Of bekijk de namenlijsten: misschien herkent u iemand waar u vertrouwen in heeft om u te vertegenwoordigen als lid van Provinciale Staten of het waterschap. En kijk eens naar die mooie filmpjes ‘Wat doet de provincie voor ons?’  en  ‘Waarom stemmen voor de waterschapsverkiezingen?'. Dan ga je zeker naar de stembus.

Herma van Dijkhuizen,
Wethouder