Blauw op straat

Column van burgemeester Jan Kottelenberg

De keren dat je in onze gemeente een politiewagen ziet rijden zijn steeds zeldzamer. Mede door de toenemende digitale criminaliteit en incidenten elders in het land zijn wijkagenten minder zichtbaar. Uiteraard kunnen we nog steeds op de politie rekenen als er echt iets aan de hand is, maar zomaar een ronde doen door de dorpen is er voor onze agenten niet meer zo vaak bij. En dat weten de mensen die het, om het netjes te zeggen, niet zo nauw met de wet nemen ook.

Vorig jaar kreeg ik van de gemeenteraad het verzoek om werk te maken van de ‘patseraanpak’ en meer grote controles te gaan houden. Meer ‘blauw’ op straat was, kortgezegd, de boodschap. Daar zijn we als gemeente samen met de politie mee aan de slag gegaan. Vrijdagmiddag 17 november zat de raadzaal vol met politiemensen vanuit verschillende regio’s en met verschillende disciplines. Zij waren naar onze gemeente gekomen voor een grootscheepse integrale veiligheidscontrole.

Samen met de BOA‘s, medewerkers van de belastingdienst, de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), Arbeidsinspectie, Sociale Recherche en Douane hebben zij 100 voertuigen van de weg gehaald en gecontroleerd bij de gemeentewerf in Kesteren. Ook kreeg een aantal bedrijfspanden onverwacht bezoek van ODR, politie, arbeidsinspectie en BOA’s. Een enorme operatie, en ik ben onder de indruk van het grote aantal mensen dat de politie op de been wist te brengen deze middag.

De ‘oogst’ betrof forse belastingschulden, snelheidsovertredingen, illegaal vuurwerk, rijden onder invloed, opgevoerde scooters, illegale bewoning, etc. In totaal deelde de politie 141 bekeuringen uit. Op onze gemeentelijke sociale media kunt u de resultaten vinden. Wie had gedacht dat er in krap vijf uur tijd zoveel overtredingen en zelfs misdrijven aan het licht kwamen in ons doorgaans zo rustige Neder-Betuwe?

Toch zegt dit iets over de ‘temperatuur’ in onze samenleving. Het houdt ons scherp om te blijven werken aan het vergroten van de veiligheid en het tegengaan van ondermijning. Ik weet dat we criminaliteit niet oplossen met één grootschalige actie op vrijdagmiddag en -avond. Maar ik hoop wel dat hiermee een duidelijk signaal is afgegeven: wie zich niet aan de wet houdt door bijvoorbeeld belasting of boetes te ontduiken, levensgevaarlijk illegaal vuurwerk te bezitten of geld te verdienen aan illegale huisjesmelkerij, komt hier uiteindelijk niet mee weg in Neder-Betuwe.

Jan Kottelenberg,
Burgemeester