Bijdrage Regionaal Stimuleringsfonds voor Horti Grafting BV

Horti Grafing BV uit Kesteren krijgt een bijdrage uit het Regionaal StimuleringsFonds. Het bedrijf heeft een zogenoemde entrobot ontwikkeld om het traditionele entproces te automatiseren. Het entproces is een tijdrovende klus in de boomteeltsector. Volgens het dagelijks bestuur van FruitDelta Rivierenland draagt de entrobot bij aan de modernisering van de laanboomsector en is het een goed voorbeeld van innovatie in en voor de regio.

Een afbeelding met daarop het logo van het Regionaal Stimuleringsfonds en de tekst 'Eerder resultaat, sneller impact'

In totaal kregen vijf projecten een bijdrage uit het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) toegekend. Het RSF is door de acht gemeenten in de regio Rivierenland opgezet met als doel de brede welvaart in de regio te stimuleren. De vijf toegekende projecten hebben in totaal een subsidietoekenning vanuit het RSF ontvangen van bijna € 250.000,-.

Aanvraag indienen

Projecten en haalbaarheidsstudies die een bijdrage leveren aan het bereiken van de regionale economische ambities kunnen een aanvraag indienen bij het Regionaal Stimuleringsfonds. De Economic Board beoordeelt de aanvragen op de criteria innovatie, regionale spin-off en regionale uitstraling en brengt advies uit aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur beslist over de toekenning van de subsidies. 

Uitvoeringsprojecten

In de tweede aanvraagronde van 2023 - waar nu de beslissing over is gevallen - zijn er alleen uitvoeringsprojecten ingediend. Niet alle aanvragen voldeden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het RSF. FruitDelta Rivierenland heeft tijdens de looptijd van de afgelopen aanvraagronde inloopavonden gehouden. “Hier konden initiatiefnemers in gesprek gaan met leden van de Economic Board om hun projectvoorstellen zo goed mogelijk op papier te krijgen”, zegt Servaas Stoop, (interim) voorzitter van de Economic Board (EB). “Bijkomend voordeel was dat leden van de EB voorafgaand aan de beoordeling van de projectvoorstellen al vragen konden stellen aan de aanvragers. De inloopavonden zijn goed bezocht en werden door zowel projectindieners als EB-leden enorm gewaardeerd.”

Toegekende projecten

Naast Hort Grafting BV hebben de volgende vier projecten een bijdrage gekregen uit het Regionaal Stimuleringsfonds:

  • Hanzeweekend Maasbommel - Stichting dorpsplatform Hanzestad Maasbommel 
  • Tegenpolen – Slot Loevestein
  • Ontwikkeling knoprobot - Diamond Flowers VOF
  • Keuze Vrijheid - Stichting vrienden van Flipje Museum
  • De intelligente entfaciliteit - Horti Grafting BV

De totale projectomvang van de vijf initiatieven is ruim anderhalf miljoen euro waarvan bijna  € 250.000,- door het Regionaal Stimuleringsfonds bekostigd wordt.

Aanmelden nieuwe projecten 2024

Het RSF kent twee aanvraagrondes per jaar. Voor 2024 is de eerste ronde van 1 maart tot en met 15 mei en de tweede ronde staat open van 5 juli tot en met 15 oktober.

FruitDelta Rivierenlan nodigt ondernemers en organisaties met vernieuwende projecten op het gebied van Agribusiness , Logistiek & Vestigingsklimaat en/of Recreatie & Toerisme die in aanmerking willen komen voor een financiële steun in de rug van harte uit om hun projecten aan te melden.

Meer informatie over de toegekende projecten, het aanvragen van subsidie en de voorwaarden is te vinden op fruitdelta.nl/rsf. Er komen ook weer inloopavonden.