Beeldvormende avond op 6 juni (19.30 uur), deze keer in Laanboomhuis Opheusden

Op donderdagavond 6 juni bent u om 19.30 uur van harte welkom bij de beeldvormende avond van de raad. Tijdens deze avond worden er verschillende onderwerpen besproken. Hieronder alvast op een rijtje wat u van de agenda kunt verwachten:

Jaarrekeningen 2023 en begrotingen 2025 van gemeenschappelijke regelingen

De jaarrekeningen van 2023 en begrotingen voor 2025 van de gemeenschappelijke regelingen zijn gepubliceerd. Groepjes (burger)raadsleden verzorgen een korte presentatie over de jaarstukken van een aantal van deze gemeenschappelijke regelingen, namelijk die van de Avri, Regio Rivierenland, Omgevingsdienst Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Na elke presentatie is er ruimte voor vragen aan de rapporteurs of aan de vertegenwoordigers van het college.

Wat betreft de overige gemeenschappelijke regelingen is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan het college.

VVGB Zonne-eiland Gouverneurspolder en VVGB Zonnepark Dodewaard

Er zijn twee omgevingsvergunningen aangevraagd: één voor een drijvend zonnepark in de Gouverneurspolder, direct ten zuidoosten van Ochten en één voor de realisatie van een (tijdelijk) zonnepark ten noorden van de A15 en de Betuweroute en ten oosten van de Dalwagen in Dodewaard. Beide plannen zijn in strijd met het bestemmingsplan. Het college besloot om voor deze aanvragen een (uitgebreide) afwijkingsprocedure te volgen met het oog om een omgevingsvergunning voor 25 jaar te verlenen. Daarvoor wordt de raad voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ter voorbereiding op besluitvorming in de raadsvergadering van 13 juni a.s. is er vanavond een beeldvormende behandeling.

Bestemmingsplan ‘Parallelweg ong. (naast 1), Dodewaard’

Met dit bestemmingsplan wordt het planologisch mogelijk gemaakt dat er een bouwvlak op de agrarische grond wordt toegevoegd ten behoeve van een agrarisch bedrijf met bedrijfswoning. Er is een zienswijze ingediend. Dit heeft geleid tot aanpassing van het plan. Het college stelt voor dat de raad dit bestemmingsplan vaststelt met inachtneming van deze wijziging. Ter voorbereiding op besluitvorming in de raadsvergadering van 13 juni a.s. is er vanavond een beeldvormende behandeling.

Heeft u interesse in (één van) deze onderwerpen? U bent van harte welkom om de beeldvormende avond bij te wonen. De locatie is ditmaal niet de raadzaal van het gemeentehuis, maar Het Laanboomhuis langs de A15 bij Opheusden, vanwege het feit dat de raadzaal die dag wordt gebruikt voor het tellen van stemmen voor de Europese verkiezingen. Om deze reden is het ook niet mogelijk om de vergadering thuis te volgen. De volledige agenda vindt u via de volgende link: https://bit.ly/3KrofUp