Huisnummering, toekenning

De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk huis te nummeren en nieuwe straten te benamen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een omgevingsvergunning). Daarnaast worden objecten genummerd die voor nummering in aanmerking komen. U kunt uw huisnummer bij de gemeente schriftelijk aanvragen.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Gegevensbeheer via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt