Adresonderzoek

Staat iemand onterecht ingeschreven op uw adres? Geef dit dan door aan de gemeente.

Accordion item is ingeklapt

Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen? Of ontvangt u post van oude bewoners? Dit kan vervelende gevolgen voor u hebben. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor eventuele te ontvangen toeslagen en uitkeringen. Maar ook deurwaarders en politieagenten kunnen aanbellen voor uitstaande boetes of aanhoudingen die niet voor u bedoeld zijn.

U kunt de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente onderzoekt dan het nieuwe adres van deze persoon. Er zijn twee mogelijkheden voor het aanvragen van een adresonderzoek, namelijk:

  1. Vraag een adresonderzoek digitaal aan. Maak duidelijke scans van de benodigde documenten en stuur ze als bijlage mee met het formulier. Anders neemt de gemeente uw verzoek niet in behandeling.
  2. Vraag een onderzoek via de balie op het gemeentehuis aan. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee?

Accordion item is ingeklapt

Als er een sterk vermoeden is dat iemand niet meer woont op het adres waarop hij of zij in de basisregistratie personen (BRP) ingeschreven staat, krijgt hij of zij een brief van de gemeente Neder-Betuwe. In deze brief meldt de gemeente dat zij het vermoeden heeft dat de persoon niet meer woonachtig is op het adres waarop hij/zij staat ingeschreven in de BRP. De gemeente vraagt de persoon aangifte van verhuizing te doen. Ontvangt de gemeente geen reactie op deze brief, dan stuurt zij een brief waarin zij aangeeft van plan te zijn (het voornemen heeft) om de persoon uit te schrijven van het BRP adres. Met deze brief krijgt de persoon een laatste mogelijkheid aangifte van verhuizing te doen. Of aan te geven dat hij of zij nog wel woont op het genoemde adres. Deze beide brieven gaan naar het laatst bekende adres waar hij of zij ingeschreven staat in de BRP. Ook sturen wij deze brieven naar het vermoedelijke nieuwe adres. Daarnaast wordt het voornemen gepubliceerd in Het Gemeentenieuws en op onze website.

Ontvangt de gemeente geen reactie van betrokkene, dan schrijven wij de persoon van het adres uit. Dit betekent dat de gemeente de registratie in de BRP opschort vanwege vertrek uit Nederland. De datum van uitschrijving is de datum waarop de brief met het voornemen is verstuurd. Het besluit hiertoe publiceren wij in Het Gemeentenieuws en op onze website. Op het moment van uitschrijving, ontvangen instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst hiervan automatisch bericht.  Een huisbezoek door een toezichthouder BRP kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Accordion item is ingeklapt

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente Neder-Betuwe mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een adresonderzoek.

Accordion item is ingeklapt

Een adresonderzoek duurt gemiddeld 8 tot 10 weken. Het leveren van (zoveel mogelijk) informatie over de vermoedelijke verblijfplaats van de persoon helpt ons om het onderzoek goed uit te voeren en te bespoedigen.

Accordion item is ingeklapt

De persoon om wie het gaat kan binnen zes weken na datum van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Accordion item is ingeklapt

U bent eigenaar, huurder of (mede)bewoner van de woning.

Accordion item is ingeklapt

U hoeft niet te betalen voor een adresonderzoek.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel, via 14 0488 of e-mail info@nederbetuwe.nl