Paspoort, tweede

Als u veel verschillende landen bezoekt, kunt u een tweede paspoort nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen.

Een tweede paspoort kan nodig zijn wanneer u regelmatig moet reizen naar visumplichtige landen. Als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum, kunt u met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land.

Let op! De wachttijden en levertijden van paspoorten lopen snel op. In 2024 vragen meer mensen dan normaal gesproken een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart aan. Dit komt doordat de geldigheid van deze documenten in 2014 is veranderd van 5 naar 10 jaar. Wees op tijd met de aanvraag van uw nieuwe identiteitsbewijs.

Accordion item is ingeklapt

Het tweede paspoort is twee jaar geldig. Het  wordt niet verstrekt voor een eenmalig bezoek. Voor die gevallen kunt u een noodpaspoort aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee (op Schiphol, in Amsterdam IJmond, Assen, Eindhoven, Hoek van Holland, Maastricht en Rotterdam Airport).

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u een nieuw paspoort gaat aanvragen, zal de medewerker achter de balie u ook om uw vingerafdrukken vragen. Het doel daarvan is misbruik van reisdocumenten zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht. Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk:

 • indien het fysiek onmogelijk is om van u vingerafdrukken op te nemen, dan krijgt u een reisdocument voor vijf jaar zonder dat daarin vingerafdrukken zijn opgenomen;
 • in het geval het bij u tijdelijk onmogelijk is vingerafdrukken op te nemen, dan heeft u een keuze. U wacht totdat het wel mogelijk is vingerafdrukken van u op te nemen, of u krijgt een reisdocument met een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden;
 • van kinderen tot 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen.

De baliemedewerkers hebben een apparaat waarmee zij twee vingerafdrukken elektronisch opnemen. Alle opgenomen vingerafdrukken worden opgeslagen in de reisdocumentenadministratie. Twee vingerafdrukken worden ook opgeslagen in de chip van het reisdocument.

De baliemedewerker controleert of van uw vingers wel vingerafdrukken kunnen worden opgenomen. Verfresten of ander vuil kunnen namelijk problemen geven bij het opnemen van de vingerafdrukken. De controle is ook bedoeld om na te gaan of geprobeerd wordt de eigen vinger af te dekken.

Bij het ophalen van uw nieuwe reisdocument kan de baliemedewer uw vingerafdrukken verifiëren. Deze verificatie wordt alleen uitgevoerd bij twijfel of de persoon die het reisdocument komt ophalen ook de aanvrager is.

Accordion item is ingeklapt
 • in de regel 5 werkdagen;
 • in het geval van een spoedprocedure: in de regel 1 werkdag; mits voor 12.00 uur aangevraagd;
 • in geval van een vermissing: meer dan 5 werkdagen

Accordion item is ingeklapt

Een aanvrager die aanspraak wil maken op een tweede paspoort moet aantonen:

 • dat hij in een reis, achtereenvolgens verschillende, land(en) moet bezoeken waarbij er een gerede kans is dat toelating tot een land op problemen zal stuiten, omdat uit het daartoe over te leggen paspoort blijkt dat hij eerder in een ander conflicterend land is geweest of
 • dat hij regelmatig dringend moet reizen op een tijdstip dat zijn nationale paspoort zich in verband met visering bij een buitenlandse vertegenwoordiging bevindt.

In beide gevallen moet het gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd.

De aanvrager moet over een nationaal paspoort beschikken dat bij de aanvraag nog minimaal zes maanden geldig is.

Accordion item is ingeklapt

€ 83,85

Spoedleges € 57,05

Accordion item is ingeklapt
 • Paspoortwet
 • Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

Accordion item is ingeklapt

U moet het volgende meenemen:

 1. Alle in uw bezit zijnde reisdocumenten. Bij de aanvraag kunt u volstaan met kopieën van de houderpagina en van alle bestempelde visumbladzijden van het oorspronkelijke paspoort en het eventueel eerder uitgereikte tweede paspoort. U moet dan wel met een door een buitenlandse vertegenwoordiging verstrekte verklaring of ander schriftelijk bewijs kunnen aantonen dat het over te leggen reisdocument zich op het moment van aanvraag bij die buitenlandse vertegenwoordiging bevindt in verband met visering;
 2. Een pasfoto;
 3. In geval van vermissing: proces-verbaal van de Nederlandse politie;
 4. Een boeking van een reis naar een land dat volgens de lijst van Buitenlandse Zaken conflicteert met een land waarvan in het eerste paspoort een visum zit.
 5. Een boeking voor een reis én een bewijs van een buitenlandse vertegenwoordiging waaruit blijkt dat het eerste paspoort voor visering onder haar is.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.