Identificatie, legitimatie

Iedereen in Nederland moet zich kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs, bijvoorbeeld bij de notaris, bij voetbalwedstrijden en bij arbeid.

U kunt zich op verschillende manieren identificeren. Bijvoorbeeld met uw paspoort. Uw rijbewijs is niet altijd te gebruiken als identiteitsbewijs.

Accordion item is ingeklapt

De volgende documenten zijn geldige legitimatiebewijzen:

 • paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • ID-kaart of paspoort uit een EER-land
 • Nederlands vreemdelingendocument

Het vreemdelingendocument is een document waarover een vreemdeling moet beschikken om zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke status te kunnen aantonen. Daarvoor zijn verschillende documenten:

 • reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd;
 • reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd;
 • verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd;
 • verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt de beslissing om deze vergunningen al dan niet te verlenen. De politie is verantwoordelijk voor het verstrekken van het verblijfsdocument zelf.

Accordion item is ingeklapt

Uw (Europese) rijbewijs is een identiteitsbewijs. Maar u kunt uw rijbewijs niet altijd gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over uw verblijfsstatus en nationaliteit staan.

Bij de volgende organisatie of in de volgende situaties kunt u uw rijbewijs niet als identiteitsbewijs gebruiken:

 • de Belastingdienst (tenzij de Belastingdienst anders aangeeft)
 • een uitkeringsaanvraag
 • indiensttreding bij een nieuwe werkgever
 • binnenlands vreemdelingentoezicht
 • inschrijving voor een opleiding bij een onderwijsinstelling

Accordion item is ingeklapt

Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit? Dan moet u zich in Nederland identificeren met uw Nederlandse identiteitsbewijs.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.