Overlijden en uitvaart

Als iemand in Nederland is overleden meldt u dit bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Deze gemeente maakt hier vervolgens een akte van op in de registers van de burgerlijke stand.

Iedereen die weet van een overlijden mag hiervan aangifte doen. De aangifte van overlijden gebeurt in de praktijk meestal door de begrafenisondernemer.

Accordion item is ingeklapt

U kunt de aangifte overlijden online regelen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

De aangifte van overlijden kan ook aan de balie Burgerzaken in het gemeentehuis tijdens onze openingstijden. Daarvoor moet u een afspraak maken.

Accordion item is ingeklapt

Er is geen vastgestelde aangiftetermijn. In verband met de termijn waarbinnen iemand begraven of gecremeerd wordt, vindt de aangifte meestal binnen vijf dagen na de dag van overlijden plaats.

Accordion item is ingeklapt

Als een inwoner uit Nederland in het buitenland is overleden, dan geeft u dit door aan de woongemeente van de overledene. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.

Accordion item is ingeklapt

Als na een overlijden de dag van overlijden niet vastgesteld kan worden, is er sprake van een zogenaamde lijkvinding. Als uitvaartondernemer doet u dan aangifte van lijkvinding. Dit kan online, via onze website. Na uw aangifte zal de officier van justitie aangifte doen. Dit gebeurt meestal schriftelijk.

Bent u uitvaartondernemer?
Doe dan met uw eHerkenning online aangifte van lijkvinding.

Accordion item is ingeklapt

U kunt een geboorteakte laten maken voor een kindje dat voor de geboorte is overleden. U laat de akte maken in de gemeente waar uw kindje is geboren. Het maakt hierbij niet uit hoelang de zwangerschap heeft geduurd. U kunt de voornamen en achternamen van uw kindje in de akte laten zetten, en die van u en uw partner. U kunt uw kindje ook laten bijschrijven in uw trouwboekje.

U kunt voor de aangifte van geboorte (levenloos) een afspraak maken via onze website of via telefoonnummer 14 0488.

De uitvaartondernemer kan hier online aangifte doen voor u. 

Accordion item is ingeklapt
Logo Stichting Stille Geboortes

De Stichting Stille Geboortes is ontstaan vanuit de behoefte een plek te realiseren waar de vroege, stille geboortes herdacht kunnen worden.

In het najaar van 2022 is op elke algemene begraafplaats in gemeente Neder-Betuwe een gedenkboom geplaatst. Ter herdenking van een vroeg, stil geboren kind is het mogelijk aan de gedenkboom een blaadje te bevestigen, indien gewenst daarin een gravure.

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Stille Geboortes.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u een begrafenis regelen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Neder-Betuwe.

Voor het reserveren van de aula, of het regelen van een begrafenis in het weekend of tijdens een feestdag, kunt u contact opnemen met:

Accordion item is ingeklapt

De gemeente Neder-Betuwe kent zeven gemeentelijke begraafplaatsen:

  • Markstraat te Opheusden
  • Dalwagenseweg te Opheusden
  • Nedereindsestraat te Kesteren
  • Kalkestraat te Dodewaard
  • Hoef te Ochten
  • Bij de NH Kerk in Hien te Dodewaard
  • Bij de NH Kerk te Dodewaard (gesloten voor begraven)

De graven worden op het moment van ingebruikname uitgegeven voor een periode van 10 of 25 jaar. Daarna is het mogelijk te verlengen voor 5, 10 of 20 jaar. Ook bestaat de mogelijkheid om afstand te doen van het graf. Daarbij is het mogelijk om de grafrechten aan iemand over te dragen.

Als de rechthebbende van een graf onverhoopt komt te overlijden, dan schrijft de gemeente de naaste familie aan. Deze krijgen de mogelijkheid om de grafrechten over te nemen.

Mocht u als rechthebbende verhuizen, dan is het verstandig om een adreswijziging rechthebbende in te vullen. De gemeente kan u dan benaderen als dit nodig is, bijvoorbeeld bij beschadiging van het monument, verlenging huurtermijn en dergelijke.

De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk vanaf 8.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Het begraven van overledenen en het bezorgen van as is mogelijk op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Accordion item is ingeklapt

Van de Bijl & Heierman BV uit Opheusden verzorgt het beheer en onderhoud van begraafplaatsen in Neder-Betuwe. Zij voeren de werkzaamheden uit voor de gemeente op basis van afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het te realiseren beeldniveau of op basis van afgesproken frequenties. De gemeente houdt hier toezicht op.

Met vragen en meldingen over het beheer en onderhoud kunt u contact opnemen met:
de heer M. van de Sluis
t. 0488-443093
m. 06-19200723
e. info@vdbh.nl (t.a.v. dhr. M. van de Sluis)

Vragen, klachten, opmerkingen of suggesties kunt u ook mailen naar klachten@vdbh.nl.

Accordion item is ingeklapt

Om een aantal zaken te kunnen regelen na een overlijden, heeft u een afschrift van de akte nodig. De kosten hiervoor zijn € 16,60

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u een grafsteen of gedenkplaat bij een graf wilt plaatsen, heeft u daarvoor een vergunning nodig. De aanvraag voor deze vergunning wordt meestal ingediend door een steenhouwerij. Hier worden wel legeskosten voor in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 62,91.

Er zijn praktische redenen waarom de gemeente bepaalde eisen stelt aan grafmonumenten. Natuursteenbedrijven zijn op de hoogte van deze eisen.

Accordion item is ingeklapt

Bij een asverstrooiing of ruiming van een graf bestaat de mogelijkheid om door de gemeente een gedenkplaatje te laten aanbrengen op het daarvoor bestemde gedenkteken conform de door de gemeente gehanteerde afmetingen, belettering en materiaal.

Op dit plaatje kan vermeld worden:

  • De naam van de overledene (voorletter(s) en achternaam)
  • Geboortedatum
  • Overlijdensdatum

Voorbeeld:

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een gedenkplaatje te plaatsen, dan kan dit door het invullen van het aanvraagformulier gedenkplaatje

Het gedenkplaatje wordt voor een termijn van 10 jaar geplaatst. De kosten bedragen € 94,67.

Accordion item is ingeklapt

Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.