Echtscheiding en beëindiging partnerschap

Door een echtscheiding wordt het huwelijk ontbonden. Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank. Een partnerschap kan via een overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via rechter) worden beëindigd. Voor het aanvragen van een echtscheiding heeft u een advocaat nodig. De advocaat zal een procedure bij de rechtbank beginnen.

De bemoeienis van de gemeente met een echtscheidingsprocedure is beperkt. Het echtscheidingsvonnis wordt door de gemeente in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven. Dit gebeurt in de vorm van een vermelding ’echtscheiding’ op de huwelijksakte. Deze inschrijving moet gebeuren bij de gemeente waar het huwelijk is gesloten. De datum waarop de echtscheiding wordt ingeschreven, is de datum waarop het huwelijk is ontbonden. Meestal zorgt de advocaat voor aanbieding van de uitspraak van de rechtbank aan de gemeente.

Meer informatie over echtscheiding vind u op de website van de Rijksoverheid.

Accordion item is ingeklapt

Burgerlijk Wetboek, Boek 1, artikel 20

Accordion item is ingeklapt

Bent u het met elkaar eens en heeft u geen kinderen? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap buiten de rechter om ontbinden. Zijn er wel minderjarige kinderen of wil een van u het partnerschap beëindigen? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

Accordion item is ingeklapt

Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap zonder rechter heeft u een advocaat of notaris nodig. Bij de advocaat of notaris maakt u samen een overeenkomst.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u minderjarige kinderen? Dan begint u de procedure met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechtbank stuurt. Hierbij moet ook een ouderschapsplan worden meegezonden.

Accordion item is ingeklapt

De overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via rechter) van de beëindiging van het partnerschap wordt door de gemeente in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven. Deze inschrijving moet gebeuren in de gemeente waar het partnerschap is gesloten. De datum van inschrijving is de datum waarop het partnerschap is ontbonden. De advocaat zorgt meestal voor de aanbieding van het verzoek.

Meer informatie over ontbinding partnerschap vind u op de website van de Rijksoverheid.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of via info@nederbetuwe.nl.