JOP Ochten

Vorig jaar is een tijdelijke JOP geplaatst naast de Veerstoep aan de Waalbandijk in Ochten. In oktober van dit jaar starten naar verwachting de voorziene werkzaamheden aan de Waalbandijk. De tijdelijke JOP wordt dan verplaatst naar een definitieve locatie. De JOP komt dan aan de Oranjestraat. We vinden het belangrijk dat iedereen fijn en veilig kan wonen in Ochten. We willen een gemeente zijn waar jong en oud een plek hebben om samen te komen, samen te bewegen of te spelen. Daarom zorgen we voor ontmoetingsplekken voor jongeren in onze gemeente, in de vorm van een JOP.

Uitgebreid locatie onderzoek

De nieuwe locatie op de Oranjestraat is na uitgebreid onderzoek van de gemeente gekozen als meest geschikte locatie voor een JOP. Het college van B&W heeft ingestemd met deze locatie. Criteria voor de locatie van de nieuwe JOP zijn tijdens een eerdere participatiebijeenkomst op 13 februari 2024 opgehaald. Belangrijke aandachtspunten zijn verlichting, veiligheid en ligging. Maar ook sociale controle, voldoende privacy voor jongeren en bereikbaarheid zijn meegenomen.

Digitale vragenlijst en inloopavond

Gemeente Neder-Betuwe vindt het belangrijk dat ook deze JOP-locatie een fijne en veilige plek wordt voor jongeren en omwonenden. Dit kan alleen door samen te werken. We vragen onze inwoners om input via een digitale vragenlijst. Ook wordt op dinsdag 9 juli 2024 een inloopavond georganiseerd.

Q&A nieuwe JOP Ochten

Accordion item is ingeklapt

Om jongeren op korte termijn een plek te geven om samen te komen, plaatsten we in oktober 2023 een tijdelijke JOP naast het Veerstoepje aan de Waalbandijk.

Accordion item is ingeklapt
Een collage van foto's waarop te zien is waar de JOP komt. Ook is het op de kaart aangegeven.

Vanwege werkzaamheden aan de Waalbandijk zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe, vaste locatie. Die hebben we gevonden aan de Oranjestraat in Ochten.

Accordion item is ingeklapt

Deze locatie biedt zowel ruimte als zichtbaarheid en sociale veiligheid. Dit zijn allemaal criteria die zowel de gemeente als inwoners belangrijk vinden. Het is niet midden in de woonwijk, maar ook niet in de polder. Zo heeft iedereen zo min mogelijk ‘last’ van elkaar maar is de plek wel toegankelijk en zichtbaar.

Accordion item is ingeklapt

De JOP wordt in het najaar van 2024 geplaatst, de exacte planning is nog niet bekend.

Accordion item is ingeklapt
Een voorbeeld van de overkapping die geplaatst wordt. De overkapping is aan één kant dicht.

De JOP heeft bankjes met daar boven een overkapping.

Accordion item is ingeklapt

Er kunnen 15 tot 18 jongeren onder de JOP staan.

Accordion item is ingeklapt

In de avonduren, vooral doordeweeks, vanaf een uur of 18.30 uur tot ongeveer 22.00 uur.

Accordion item is ingeklapt

De JOP aan de Oranjestraat is permanent. Dit betekent dat hij er blijft staan.

Accordion item is ingeklapt

De ontwikkeling ‘Oude Veerhaven Ochten’ houdt in dat het gebied anders ingericht gaat worden, meer gericht op recreatie en toerisme dit is samenwerking met de dijkverzwaring die zal plaatsvinden. U vindt meer informatie op deze website.

Accordion item is ingeklapt

Jongerenwerkers hebben meegedacht over de inrichting van de nieuwe JOP. We hebben in de keuze voor JOP rekening gehouden met hun voorkeur. Ook gaan de burgemeester en jongerenwerkers in gesprek met de jongeren om te bespreken hoe we hier samen een fijne en veilige plek kunnen creëren.

Accordion item is ingeklapt

Net als bij iedere vergunningplichtige locatie, heeft u het recht om hier bezwaar tegen te maken. Kijk voor informatie op de website van de ODR.

Accordion item is ingeklapt

Jongerenontmoetingsplekken worden regelmatig bezocht door jongerenwerkers. Locaties die mogelijk gepaard gaan met overlast worden daarnaast ook bezocht door jeugdagenten en boa’s.

Accordion item is ingeklapt

Als u zorgen hebt of overlast ervaart, kunt u een melding doen via de website. Klik hier om naar de pagina toe te gaan.