Jagen op wild

In Nederland mag u alleen jagen als u een geldige jachtakte hebt. Aan jagen zitten enkele voorwaarden. Er gelden bijvoorbeeld beperkingen voor de jachtvelden, en de jachtmiddelen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Ook bent u verplicht om bij het jagen het wild niet onnodig te laten lijden. Bekijk voor meer informatie de Jachtregeling in de Flora- en Faunawet.

Hoe vraag ik een jachtakte aan?

Een jachtakte wordt afgegeven door de chef van de regionale politie-eenheid, in de regio waar u woont. Neem hiervoor contact op met de politie, afdeling Bijzondere wetten via 0900-8844.