Bijen houden

Het is verboden bijen te houden binnen een afstand van dertig meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven en binnen een afstand van dertig meter van de weg.

Het verbod geldt niet als voldoende beschermingsmaatregelen worden genomen (door middel van een afscheiding van twee meter) en als de omliggende gebouwen eigendom zijn van de bijenhouder.

Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen voor een ontheffing van het verbod. Toekenning van deze ontheffing is afhankelijk van de omstandigheden en redenen van het verzoek.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.