Asbest verwijderen

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom gelden strenge regels voor activiteiten met asbest. Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen.

Accordion item is ingeklapt

Als u een pand of woning van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u altijd een sloopmelding doen via het Omgevingsloket Online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bij het behandelen van uw melding is bepaalde informatie nodig, zoals een asbestinventarisatierapport.  Soms mag u zelf asbest verwijderen. Dan heeft u geen asbestinventarisatierapport nodig. Dit mag als er sprake is van:

  • Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel;
  • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel.

Bij werkzaamheden die u door derden laat uitvoeren is wel altijd een asbestinventarisatierapport verplicht.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dat altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. U doet uw melding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Accordion item is ingeklapt

U bent verplicht om tenminste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden uw volledige melding in te dienen. Als u in bovengenoemde gevallen als particulier zelf asbest verwijderd, doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren.

Accordion item is ingeklapt

Voor een melding zijn geen leges verschuldigd.

Accordion item is ingeklapt
  • Hebt u bericht gekregen dat uw melding niet volledig is? Dan mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.
  • Weet u niet zeker of een bepaald materiaal asbest bevat? Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.
  • Gaat u een dak verwijderen waar asbest in zit? Dan kunt u daar mogelijk subsidie voor aanvragen.
  • Kijk voor meer informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot asbest op de website van InfoMil.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie voor het doen van een melding kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 of kijk op www.odrivierenland.nl. Voor de eventuele mogelijkheden tot het inleveren van asbest/asbesthoudend materiaal kunt u terecht op de website van Avri.

Op de volgende pagina’s vindt u ook meer informatie over asbest: