Stookontheffing

De Wet milieubeheer verbood het verbranden buiten inrichtingen. We passen deze pagina nog aan op de nieuwe regels uit de Omgevingswet.

In de Tweede Kamer heeft de minister destijds gemeenten de mogelijkheid geboden tot verlenen van ontheffing op dit verbod. Over hoe hiermee om te gaan, hebben de gemeenten binnen Regio Rivierenland afspraken gemaakt.

Accordion item is ingeklapt

Een stookontheffing moet uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente. Voor het verbranden van besmettelijk ziek hout is geen schriftelijke ontheffing nodig. Het is wel verplicht dit vier uur van te voren telefonisch bij de gemeente te melden. Het aanvraagformulier vindt u in de rechter kolom.

Accordion item is ingeklapt

De ontheffing wordt binnen acht weken aan u toegezonden. Hierbij bestaat de mogelijkheid om deze termijn nog een keer met acht weken te verlengen.

Accordion item is ingeklapt
  • Voor het stoken is een stookontheffing nodig van burgemeester en wethouders;
  • Stoken mag alleen in het stookseizoen dat loopt van 1 november tot en met 31 mei. Het is niet toegestaan om te stoken van 1 juni tot en met 31 oktober;
  • Alleen gerooide bomen mogen in de openlucht worden verbrand. Dus niet: snoeihout, planken, schuttingen, pallets e.d. ;
  • Bij hoge uitzondering mag ook snoeihout worden verbrand. Maar dan alleen als het gaat om snoeihout dat vrijkomt bij onderhoud van cultuurlandschappen en erfbeplanting. En alleen als dat snoeihout niet kan worden versnipperd, verklepeld, afgevoerd of opgestapeld tot houtwallen;
  • Het is niet toegestaan om verduurzaamde boompalen, plastic boomhulzen of ander afval mee te verbranden.

De volledige tekst van de voorwaarden en stookvoorschriften kunt u vinden in de notitie 'resthout beheerst verbranden'.

Aanvullend hierop hebben burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe op 1 maart 2011 besloten om de stookontheffingen in het vervolg voor een periode van 3 jaar te verlenen.

Accordion item is ingeklapt

€ 184,81 (ontheffing voor een periode van 3 jaar, leges 2024).

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.