Lenen van materialen van de gemeente

U kunt (als vereniging of stichting) in sommige gevallen van de gemeente, via Avri, materialen of materieel lenen.

Hierbij valt te denken aan het ter beschikking stellen van dranghekken en andere voorzieningen bij evenementen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u bij Avri een verzoek indienen. Soms zijn kosten aan deze dienstverlening verbonden.

Schade aan uitgeleende materialen komt ten laste van de gebruiker.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanvragen kunt u terecht bij Avri via info@avri.nl.