Demonstratie of betoging houden

Een demonstratie of betoging moet minimaal 48 uur van te voren gemeld worden bij de burgemeester.

De openbare orde is een groot goed. Om deze te bewaren is het verboden om deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.

Het houden van betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke bijeenkomsten en demonstraties is echter op grond van de wet Openbare Manifestaties toegestaan. Om de orde tijdens een betoging te kunnen handhaven, is het  noodzakelijk dat u de burgemeester hiervan in kennis stelt. Minimaal 48 uur voordat de betoging wordt gehouden.

Accordion item is ingeklapt
  • naam en adres van degene die de betoging houdt;
  • het doel van de betoging
  • de datum van betoging en het tijdstip van aanvang en beĆ«indiging
  • de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beĆ«indiging;
  • voorzover van toepassing, de wijze van samenstelling;
  • maatregelen die diegene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.