Veiligheid

Regels in Nederland zijn eigenlijk afspraken tussen inwoners over wat wij wel en niet goed vinden. Soms worden regels niet nageleefd. Er kunnen dan vervelende en zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom leest u hier waar u in dat geval terecht kunt.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten op te lossen. Buurtbemiddelaars begeleiden het contact tussen u en uw buren en zoeken met u mee naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Het kan bijvoorbeeld gaan om geluidsoverlast, overlast door huisdieren, problemen met de erfafscheiding of rommel in het trappenhuis.

U kunt Buurtbemiddeling bereiken via:

Telefoon: 0345-225 000
E-mail: buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl
Online (aan)vraagformulier buurtbemiddeling

Wijkagenten & BOA's

Wijkagenten

De wijkagent is een ervaren politieagent. Samen met zijn collega’s werkt hij aan een veilige wijk door handhaving en opsporing. De wijkagent is een eerste aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht. Hij kent veel inwoners en ondernemers en spreekt regelmatig met hen. De wijkagenten voor de gemeente Neder-Betuwe zijn Melvin van Meerten (Ochten, IJzendoorn, Echteld), Gerrit Langerak (Opheusden en Dodewaard) en Jeroen de Groot (Kesteren).

U kunt de wijkagent bereiken via:

Ga naar www.politie.nl, dan naar 'mijn buurt', dan naar 'wijkagent kiezen'. Om de wijkagent te mailen klikt u op het linkje van de e-mail. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 0900-8844.

BOA's

In onze gemeente werken drie buitengewoon opsporingsambtenaren, beter bekend als de BOA’s. U kunt een melding doen bij de BOA's over zaken die direct te maken hebben met gemeentegrond of -eigendommen, overlast van honden, geparkeerde auto’s of gevaarlijke situaties langs de openbare weg en vernielingen van straatmeubilair.

U kunt de BOA bereiken via:

Wilt u iets aan de boa's melden? Toezicht en handhavingsmeldingen gaan via de website van Avri. Klik hier om een melding te doen.

Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. U kunt bij M. meldingen doen over bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Maar ook met informatie over fraude en corruptie kunt u bij M. terecht.

U kunt Meld Misdaad Anoniem bereiken via:

Telefoon: 0800-7000
Website:www.meldmisdaadanoniem.nl/hoe_werkt_m/
Uw gegevens zijn veilig en niet te herleiden naar u.