Sociale ondersteuning

In Neder-Betuwe zijn verschillende organisaties betrokken bij het welzijn van alle inwoners. Hier leest u waar u terecht kunt met vragen over welzijn, zorg en opvoeden.

Kernpunt Neder-Betuwe

In eigen dorp advies op het gebied van welzijn, wonen, werk en zorg, opvoeden en opgroeien. Daarvoor kunt u terecht bij het Kernpunt. Ook vindt u bij het Kernpunt meer informatie over scholen, sport, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en kerken.

U kunt Kernpunt Neder-Betuwe bereiken via:

Telefoon: 0488-449992 (maandag t/m donderdag van 09.00-12.00u)
E-mail: kernpunt@nederbetuwe.nl
Website: www.kernpuntnederbetuwe.nl

Welzijn Rivierstroom

Welzijn Rivierstroom denkt en helpt mee om de samenleving in Neder-Betuwe prettig leefbaar te houden. Zij helpen ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen en brengen mensen bij elkaar. U kunt voor allerlei vragen bij Welzijn Rivierstroom terecht. Bijvoorbeeld als u (jonge) mantelzorger bent, als u zich eenzaam voelt, als u een leuk plan hebt voor de buurt of de straat of als u vrijwilligers zoekt of vrijwilligerswerk wilt doen.

U kunt Welzijn Rivierstroom bereiken via:

Telefoon: 0344-602337 (op werkdagen van 09:00-14:00u)
E-mail: info@welzijnrivierstroom.nl
Website: www.welzijnrivierstroom.nl

Veilig Thuis

Heeft u het vermoeden dat er huiselijk geweld of kindermishandeling voorkomt in uw omgeving? Bel naar Veilig Thuis. Ook als u twijfelt. Of u nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Dit kan ook anoniem als u dat prettiger vindt.

U kunt Veilig Thuis bereiken via:

Telefoon: 0800-2000 (24 uur per dag)

Jongerenwerk

Mozaïek Welzijn zorgt voor het sociaal werk en jongerenwerk in Neder-Betuwe, Buren, Tiel en Rhenen. Heb je een leuk idee om iets in jouw dorp te doen? Wil je een keer praten of heb je vragen over wat je bezighoudt? Thuis, op school of met je vrienden? Bel of app met Mozaïek. Je kunt ook naar het Tussenpad aan de Nedereindsestraat 27c in Kesteren komen op donderdagavond van 19:00 en 21:30u. Daar kun je ook vrienden ontmoeten of nieuwe vrienden maken. Benieuwd hoe? Kom dan gezellig een keer langs!

Meer weten? Mail of bel naar:

Ralf        r.reinders@mozaiekwelzijn.nl - 06 30 03 29 65
Dave      d.vandenheuvel@mozaiekwelzijn.nl -  06 48 33 01 68
Kesley   k.szmagalski@mozaiekwelzijn.nl.nl -  06 18 96 64 94

Klaartje en Swobrik

Klaartje en Swobrik zijn busjes voor personenvervoer en rijden voor inwoners uit Neder-Betuwe vanaf 55 jaar en mensen met een beperking. Handig voor vervoer in de buurt! De bussen hebben een lift voor rolstoelgebruikers. De tarieven zijn vergelijkbaar met die van de regiotaxi.

Klaartje

Bel minstens een dag tevoren tussen 9:00 en 11:00u (ma t/m vr) naar 06 – 42 25 14 47.
Bus Klaartje rijdt van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00u en op zaterdag van 9.00 tot 18.00u.

Swobrik

Bel minstens een dag tevoren tussen 9:00 en 11:00 uur (ma t/m vr) naar 0488 - 48 26 43.
Bus Swobrik rijdt van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 18:00 uur.