Leefomgeving

Er zijn verschillende organisaties betrokken bij uw leefomgeving. In de tuin, op de straat en in de lucht. Op deze pagina leest u wie u waarvoor kunt benaderen en hoe u dat doet.

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

De ODR werkt in opdracht van acht gemeenten én de provincie Gelderland aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving. Bij de ODR kunt u terecht met vragen over vergunningen, bouwen en slopen, asbest, flitsvergunningen en bodeminformatie. Ook kunt u hier meldingen doen van activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van vergunningen voor het verwijderen van asbest en of een verbouwing. Daarnaast meldt u bij de ODR overlast in uw omgeving.

U kunt de ODR bereiken via:

Telefoon: 0344–57 93 14 (maandag t/m donderdag van 09:00-17:00u, vrijdag van 09:00-13:00u)
E-mail: info@odrivierenland.nl
Website: www.odrivierenland.nl 

Avri

U kunt bij Avri terecht voor vragen en/of meldingen over:

  • Handhaving
  • Kapot straatmeubilair
  • Gebreken aan de openbare weg
  • Kapotte riolering
  • Overlast van gemeentelijk groen
  • Losliggende stoeptegels
  • Zwerfafval

U kunt de melding op verschillende manieren doorgeven:

De Avri heeft ook een handige app ontwikkeld. Door deze te downloaden kunt u eenvoudig meldingen doen, afvalinformatie bekijken, de afvalkalender raadplegen en nog veel meer! De app kunt u gratis downloaden. Klik hier voor meer informatie.

Vitens

Vitens levert het drinkwater in onze gemeente. U kunt bij Vitens onder andere terecht voor informatie over de waterrekening, het doorgeven van meterstanden of een verhuizing, wijs omgaan met regenwater en het gebruik van een regenton.

U kunt Vitens bereiken via:

Telefoon: 0900-0650 (voor vragen of advies, op werkdagen)
Telefoon: 0800-0359 (voor storing en onderhoud, 24/7 bereikbaar)
Website: www.vitens.nl

Stookwijzer.nu

Het stoken van een vuurtje kan gezellig zijn. Maar het is helaas ook schadelijk voor gezondheid én milieu. Gaat u hout stoken, bekijk dan eerst even de Stookwijzer. Zo weet u wanneer het vuur beter uit kan blijven.

Kijk op www.stookwijzer.nu