Aanslag gemeentelijke belastingen 2024

Hand op rekenmachine

Rond 17 februari 2024 wordt bij de meeste inwoners en bedrijven in de gemeente Neder-Betuwe de aanslag gemeentelijke belastingen 2024 bezorgd. Wie gebruik maakt van Mijnoverheid zal de aanslag digitaal in de berichtenbox ontvangen.

Op deze aanslag staat, als dat voor u van toepassing is, de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de hondenbelasting. Op het aanslagbiljet wordt ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand, perceel grond of andere onroerende zaak bekendgemaakt. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de aanslag OZB. De nieuwe WOZ-waarde is vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2023.

Taxatieverslag

Wilt u weten hoe de taxateur de waarde van uw pand heeft bepaald dan kunt u het taxatieverslag opvragen. Het taxatieverslag van een woning is op te vragen via www.mijnOverheid.nl. Voor het inloggen heeft u een DigiD-code nodig. Heeft u deze code niet dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl. Het taxatieverslag van een bedrijfspand kan toegestuurd worden. U kunt dit aanvragen via email: woz@nederbetuwe.nl of telefonisch via 14-0488.

Informeel contact over WOZ-waarde

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent hopen wij dat u contact met ons opneemt. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Al jaren hebben wij al verschillende WOZ-waarden ambtshalve aangepast naar aanleiding van een telefoontje of verzoek van een burger. Waar gewerkt wordt, worden immers fouten gemaakt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we deze graag voor u aan. Gratis. Stuurt u gerust een e-mail naar woz@nederbetuwe.nl of neem telefonisch contact op met 14-0488.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Er zijn twee mogelijkheden om bezwaar te maken: een informeel en een formeel traject.

Informeel traject

Dit houdt in dat u telefonisch of via e-mail contact zoekt met de gemeente en overlegt hoe de waarde tot stand is gekomen. Mocht nu blijken dat er onjuistheden in de bestanden van de gemeente zitten, dan kan dat direct worden aangepast. De aanpassing kan leiden tot een verlaging van de waarde maar dat is niet altijd het geval. Bijvoorbeeld als het om een zeer kleine wijziging gaat die geen waarde-invloed heeft. Neem altijd binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking contact op zodat u eventueel nog tijd heeft voor het formele traject.

Formeel traject

U schrijft een bezwaarschrift met de argumenten waarom u vindt dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld. U kunt hiervoor het standaard bezwaarformulier gebruiken dat elders op de website staat. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking zijn verstuurd via de post of e-mail.

Zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen het kalenderjaar ontvangt u de uitspraak van de gemeente. Bent u het niet eens met deze uitspraak dan kunt u in beroep gaan. In de uitspraak staat hoe u dit kunt doen. Aan het instellen van beroep zijn wel kosten verbonden.

Gratis

Vragen stellen over uw WOZ-waarde en bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking bij de gemeente is altijd gratis. Sommige bureautjes adverteren ermee dat zij gratis bezwaar voor u maken of beroep instellen maar laat u niet misleiden. De kostenvergoedingen die de afgelopen jaren aan die bureaus zijn uitgekeerd, worden uit de gemeentekas betaald. Daardoor wordt de opbrengst uit de onroerende-zaakbelastingen (OZB) lager. Omdat de gemeente rekent op een bepaalde opbrengst heeft de toename van de uitgekeerde kostenvergoedingen in veel gevallen geleid tot verhoging van de tarieven voor de OZB. Met andere woorden: de bureaus worden uiteindelijk door alle burgers betaald.

Draagt u uw gemeente een warm hart toe en bent u het toch niet eens met de WOZ-waarde, neem dan contact op met de gemeente. En komt u er niet uit, maak dan zelf bezwaar. Het is echt niet moeilijk, zeker niet als u het standaard bezwaarschrift gebruikt.

De aanslag gemeentelijke belastingen 2024 betalen in termijnen?

De aanslag gemeentelijke belastingen kunt u via automatische incasso betalen. U betaalt dan in acht termijnen. Indien u nog geen gebruik maakt van automatische incasso dan kunt u hiervoor een doorlopende machtiging afgeven. U kunt het formulier downloaden via onze website of het machtigingsstrookje voor automatische incasso invullen en opsturen naar Gemeente Neder-Betuwe, Antwoordnummer 2775, 4000 ZP Tiel.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van WOZ en belastingen via woz@nederbetuwe.nl of belt u naar 14 0488. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!

Animatie-video

Bekijk hier een animatie-video van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de WOZ (op Youtube).