Atlas Leefomgeving

De website 'Atlas Leefomgeving' toont bezoekers informatie over de milieukwaliteit wanneer ze hun postcode intoetsen.

Deze website is bedoeld voor burgers, maar geeft ook informatie die voor professionals interessant is, bijvoorbeeld makelaars, milieuorganisaties, scholen en ook ambtenaren van gemeenten en provincie.

Accordion item is ingeklapt

Wie een huis wil kopen, ziet op Atlas Leefomgeving of op die plek de lucht schoon is, of er kans is op geluidsoverlast en of de bodem is vervuild. De site maakt alle milieu-informatie toegankelijk voor inwoners.

Accordion item is ingeklapt

Informatie is op te vragen over onder andere geluidbronnen, hoeveel geluid op een locatie voorkomt, de luchtkwaliteit in de buurt, vervuiling in de bodem, de kwaliteit van het zwemwater, overstromingsrisico’s, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en vergunningen van bedrijven.