Welstand

Voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsgunning voor de activiteit bouwen wordt een bouwplan getoetst aan Welstand. In de gemeentelijke Welstandsnota staan daarvoor de criteria genoemd.

Rayonarchitect

De welstandstoets wordt uitgevoerd door een rayonarchitect van de Welstandscommissie. De Welstandscommissie vergadert regelmatig in het gemeentehuis van Neder-Betuwe. Deze vergaderingen zijn openbaar. In uw aanvraag kunt u aangeven dat u uw aanvraag wilt toelichten aan de Welstandcommissie. Houdt u er wel rekening mee dat hier alleen om welstandsaspecten gaat.

Voltallige commissie

In de voltallige welstandscommissie worden bouwplannen besproken die niet zelfstandig (volgens de mandaatregeling) door de rayonarchitect afgehandeld kunnen worden. Ook deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Tijdens deze vergadering zijn er naast de rayonarchitect ook nog twee externe leden en een voorzitter aanwezig.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 (www.odrivierenland.nl).

Tips

Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket online of middels het formulier rechtsbovenaan deze pagina.