Gemeentelijke toezicht

De gemeente controleert bij iedereen die bouwt, of er wel een vergunning om te bouwen is en of er wordt voldaan aan de voorwaarden uit die vergunning. De voorwaarden hebben niet alleen betrekking op de technische bouwaspecten, maar ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen. Indien de bouw niet volgens de gestelde randvoorwaarden plaats vindt, kan het werk worden stilgelegd.

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert deze werkzaamheden voor de gemeente Neder-Betuwe uit.

U dient vooraf overeenkomstig de voorschriften uit de omgevingsvergunning te melden dat u gaat beginnen en wanneer uw bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

Accordion item is ingeklapt

Lees de vergunningsvoorwaarden goed door alvorens u begint. Geef deze zonodig ook aan de aannemer.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 (www.odrivierenland.nl).