Accordion item is ingeklapt

In veel gevallen leidt de huisvesting van arbeidsmigranten niet tot problemen voor andere inwoners. Maar in sommige gevallen wordt wel overlast ervaren. Vaak is dat het gevolg van overbewoning. De gemeente wil dit door toezicht en waar nodig handhaving tegen gaan. Ervaart u overlast? Dan kunt u dit melden.

Het kan ook zijn dat u positieve ervaringen hebt met arbeidsmigranten of dat u zich wilt inzetten om arbeidsmigranten beter aan onze samenleving te laten deelnemen. Ook dat horen wij graag van u.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u overlast door de huisvesting van arbeidsmigranten in uw directe omgeving, bijvoorbeeld lawaai, afval of parkeren? Bespreek dit met elkaar. Maak duidelijk waarvan u last heeft en waarom. Maak samen goede afspraken. 

Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Inge van Zuilekom van de gemeente: telefoon 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Heeft u overlast, waarbij u dringend de hulp van de politie nodig heeft? Meld dat dan direct bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Accordion item is ingeklapt

Zeker voor arbeidsmigranten die hier langer verblijven is het van belang dat zij onderdeel van onze samenleving uitmaken. Misschien wilt u een keer in contact komen met arbeidsmigranten en hen wegwijs maken in de Nederlandse samenleving of helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Of u kunt als bestuur van een (sport-)vereniging arbeidsmigranten vragen lid te worden van uw vereniging. Het Kernpunt Neder-Betuwe kan u hierbij helpen.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft in 2019 het beleidsplan arbeidsmigranten vastgesteld. Het plan richt zich op goede huisvesting voor arbeidsmigranten en op het bieden van kansen om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.  In de Regio Rivierenland werken 8 gemeenten samen als het gaat om (de huisvesting van) arbeidsmigranten. 

Om tot een goede uitvoering van het beleid te komen heeft de gemeente het ‘Platform huisvesting arbeidsmigranten’ ingesteld.  Daarin wordt regelmatig met werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters, maatschappelijke organisaties en inwoners overlegd. We vinden het belangrijk dat deze stakeholders aan het platform kunnen deelnemen en aangeven wat zij belangrijk vinden. Heeft u hiervoor belangstelling? Dan kunt u zich via de mail opgeven bij de voorzitter van het platform, mevrouw P. van der Horst.

Daarnaast stellen wij het erg op prijs om regelmatig goed overleg met de bedrijven in onze gemeente te hebben. U kunt altijd contact opnemen met de wethouder voor arbeidsmigranten, Nees van Wolfswinkel: telefoon 14 0488 of mailen aan info@nederbetuwe.nl.