Actiedag Werkgroep Zustergemeente Roemenië 2022

Actiedag met samen zijn, spelletjes, BBQ etc. bij de kerk Dorpsstraat 30 te IJzendoorn