Kleedjesmarkt

Georganiseerd door Wijkbewoners Casterhoven bij speeltuintje Dokter A. Zandijkhof te Kesteren op 27 april 2022 van 10.00 tot 13.00 uur.