ANWB Streetwise Educatie

Georganiseerd door CBS Rehoboth uit Ochten op een gedeelte van de Eikenlaan te Ochten tussen 08.30 tot 14.00 uur met de nog geldende coronamaatregelen; A evenement