Vrijwillige gezinsondersteuning

Gezinnen voor gezinnen - op basis van vrijwilligheid

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen.nl wil ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin, door een vorm van vrijwillige flexibele opvoedondersteuning te organiseren die vitale gezinnen (steungezinnen) geven aan overbelaste gezinnen (vraaggezinnen) in de buurt.
Buurtgezinnen.nl bevordert:

  • de veiligheid en positieve ontwikkeling van kinderen
  • eigen kracht en opvoedvaardigheden van ouders
  • de totstandkoming/uitbreiding van een steunend netwerk voor kwetsbare ouders en kinderen
  • onderlinge relaties en cohesie in een buurt

Buurtgezinnen.nl bereikt deze doelen door overbelaste vraaggezinnen te koppelen aan een vitaal steungezin. Vraag- en steungezin gaan met elkaar een duurzame verbintenis aan, zo lang als wenselijk is. De ondersteuning van het steungezin is flexibel en afgestemd op de behoefte van het vraaggezin en kan bestaan uit opvang van een kind voor een vaste middag in de week, regelmatig logeren, meegaan naar voetballen en ouderavonden etc. Steungezinnen leven en veren mee met de mogelijkheden en beperkingen van het gezin dat ze ondersteunen.

Steun bij opvoeden en opgroeien door vrijwilligers - Humanitas

Binnen Humanitas is er een verzameling van de volgende trajecten:

Home-Start/Home-Start+

Home-Start is een programma voor opvoedondersteuning. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden op basis van hun eigen opvoedervaring ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste kind tot 7 jaar. Het doel van deze ondersteuning is het vergroten van de opvoedingsvaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders, het verkleinen van het sociaal isolement van gezinnen en voorkomen dat gezinnen in ernstige problemen raken. De vrijwilligers worden begeleid en getraind door een professionele coördinator. De ouders geven zelf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vragen staan centraal. Home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken. Met ingang van 2016 wordt Home-Start+ aangeboden. Dit is Home-Start voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 - 14 jaar.

Match

Match biedt een jongere, die dat nodig heeft, een steuntje in de rug: Een getrainde en goed begeleide vrijwilliger, trekt een tijdje intensief op met de jongere en besteedt aandacht aan kwesties waar de jongere behoefte aan heeft. Dat kan variëren van begeleiding overgang naar de middelbare school; het herstellen of vergroten van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen na een pestervaring; het leren plannen van huiswerk; het bespreken van vragen op het gebied van de puberteit, vrijetijdsbesteding, vriendschap etc. De vrijwilliger heeft nooit de pet op van hulpverlener. Eerder is het een soort “oudere broer of zus” waarmee je van alles kunt delen. De vrijwilliger maakt zichzelf ook weer overbodig.

Meeleefgezinnen

Ouders met psychische kwetsbaarheid en jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) die een netwerk missen in de zorg voor hun kind komen in aanmerking voor een meeleefgezin. Meeleefgezinnen zorgen voor stimulerende opvang van kinderen tussen de 0 en 5 jaar van ouders met psychische (GGZ) klachten. Terwijl een meeleefgezin het kind opvangt krijgt de eigen ouder(s) de ruimte om tot rust te komen. Daardoor zijn de ouders beter in staat om zelf voor hun eigen kind te zorgen. Het kind blijft thuis wonen en de band met de ouders blijft in stand. Dat is belangrijk voor zijn ontwikkeling.