Samen bouwen aan platform pleegzorg.nl

Gemeente Neder-Betuwe voert een actief beleid voor pleegzorg en wil investeren in netwerken voor opvang van jongeren in hun eigen omgeving. Versterking van de eigen kracht staat voorop. Daarom vinden we het belangrijk u te informeren over pleegzorg, pleegouderschap en pleegzorgorganisaties.

Nieuw platform

Een verschil (blijven) maken in het leven van pleegkinderen is belangrijk, maar niet altijd even makkelijk voor pleegouders. Het moet voor pleegouders vanzelfsprekend zijn dat ze altijd ergens terecht kunnen om te leren, zich te informeren en elkaar te ontmoeten. In het voorjaar van 2021 komt er daarom een online platform met een bibliotheek, leeraanbod en community. De website samenbouwenaanpleegzorg.nl biedt in de tussentijd informatie over de ontwikkeling van het platform en de mogelijkheden om hier een bijdrage aan te leveren.
Op deze website staat informatie over het nieuwe platform, nieuwe producten en tussentijdse resultaten en over de aanleiding, de doelen en hoe het platform er uit komt te zien. Ook staan er praktische handvatten voor pleegouders die nu al beschikbaar zijn. Het platform wordt samen met pleegouders en professionals gebouwd. Belangstellenden kunnen zich op de website aanmelden voor deelname aan een van de panels.

Versterken van de kracht van pleegouders

Sinds 2017 hebben Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de handen ineen geslagen om in samenwerking pleegouders meer mogelijkheden te bieden zich persoonlijk te ontwikkelen. En professionals daarbij te ondersteunen. De bouw en het duurzaam beheer van platform pleegzorg.nl zijn daar straks het gebundelde resultaat van.

Contact

Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u mailen naar contact@pleegzorg.nl