Ervaringsverhalen

Hoe klinkt het verhaal van een voormalig pleegkind?

Een 23-jarige Birmese (haar naam houdt ze liever voor zichzelf) spreekt uit ervaring. “Vanwege onze religie moest ons gezin uit Birma vluchten. Daarna verbleven we elf jaar in een vluchtelingenkamp in Thailand. Inmiddels ben ik dertien jaar in Nederland.”

Puberperikelen staken de kop op en bovendien speelde de cultuurkloof haar parten. “Mijn ouders bleven traditioneel in de Birmese cultuur, terwijl ik mijzelf steeds meer ontwikkelde tot een westerling die zich wilde aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden. Dat botste thuis. Aanvankelijk zou ik voor een time-out drie maanden in een pleeggezin van Entrea Lindenhout verblijven. Dat werd vijf jaar.”

Naar eigen zeggen bloeide ze daar helemaal op. “Mijn pleegouders hebben mij zoveel gegeven. Zelfbewustzijn, stabiliteit, liefde, vertrouwen naar de toekomst, volwassenheid. Het contact met mijn biologische ouders verbeterde daardoor. Op mijn achttiende ben ik op mezelf gegaan. Een opleiding, een baan in de zorg, samenwonen en getrouwd in februari: kortom, ik heb mijn plekje in de maatschappij gevonden.”

Pleegouder

Emma (niet haar echte naam) is pleegouder bij William Schrikker. “Ons gezin heeft hier niet bewust voor gekozen. Het pleegouderschap kwam min of meer toevallig op ons pad. Ik kende de moeder van onze eerste pleegdochter. Inmiddels hebben wij drie kinderen, waaronder één pleegdochter. Ja, het voelt voor ons als een gewoon gezin. William Schrikker geeft ons alle steun die we nodig hebben. Hun feedback en kritiek zijn uitermate waardevol. Zonder hen hadden we het niet gered. Ook vanuit ons eigen netwerk van buren, vrienden, familie en de school krijgen we een helpende hand toegereikt. Fantastisch is dat! Gezamenlijk maken we de pleegzorg tot een succes.”

Het pleegouderschap geeft ook wat terug. “Een positieve kracht gaat ervanuit. Je ontwikkelt jezelf meer als mens. Het leert je de dingen in een ander perspectief te plaatsen.”

(Ervaringsverhalen uit het Neder-Betuwe Magazine van maart 2020)

Interviews pleegzorg

Op de website van Pleegzorg Nederland staan vele interviews met pleegouders en andere betrokkenen.