Vertrek en vacatures

Drie leden verlaten de ASD. Marja den Hartog is in medio april gestopt omdat haar zittingstermijn (8 jaar) was verstreken. Mecheline Doornebal is iets eerder dan de 8 jaar gestopt vanwege privé redenen. Nathalie van Doorn heeft ook te kennen gegeven het werk van de ASD niet meer te kunnen combineren met het privéleven.

In het najaar van 2021 zal worden gestart om de vacatures te gaan vullen. Een sollicitatiecommissie gaat aan de slag.

De ASD is in het voorjaar vooral bezig geweest met de projecten: Nota Sociaal Domein, project Onafhankelijke Clientondersteuning (OCO) en Samen Leuker.

Vacatures

Minimaal 2 en mogelijk 3. In najaar 2021 wordt hieraan gewerkt.