Verbindingsofficier ODR & AVRI (32 -36 uur per week)

Wij zoeken een Verbindingsofficier Verbonden Partijen ODR & Avri voor 32 - 36 uur per week. Vind jij het een uitdaging om als een accountmanager verbinding te leggen met de omgevingsdienst (o.a. taken op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving met betrekking tot bouwen en milieu) en de Avri (o.a. taken op het gebied van afval en het duurzaam beheer van de openbare ruimte), actief te sturen op verschillende processen en mee te denken op tactisch en strategisch niveau? Dan is de gemeente Neder-Betuwe op zoek naar jou!

Dit zijn de taken

 • Als gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever vorm je de verbinding tussen de gemeentelijke organisatie en de gemeenschappelijke regelingen ODR en Avri en ben je hiervoor zowel ambtelijk als bestuurlijk het eerste aanspreekpunt;
 • Je geeft vorm en inhoud aan de processturing ten aanzien van ODR en Avri, bent verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap en behartigt in het opdrachtgeversoverleg  de belangen van de gemeente als ketenpartner;
 • Je stemt intern en extern op strategisch en tactisch niveau af over de jaarlijks op te stellen werkprogramma’s (en de strategische keuzes daarbinnen) en waar nodig het actualiseren van de dienstverleningsovereenkomsten en voert hierop de regie;
 • Je ziet toe op de monitoring van de vastgelegde afspraken over de kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering van de primaire processen, waaronder ook de adequate afhandeling van klachten en meldingen, en rapporteert hierover;
 • Vanuit je regierol bewaak je de tussentijdse voortgang, uitvoering en financiering van de betreffende programma’s en rapporteer je hierover; zo nodig stuur je tijdig bij;
 • Je signaleert en analyseert maatschappelijke en politiek-bestuurlijke processen en ontwikkelingen (waaronder de invoering van de Omgevingswet), adviseert hierover en levert een bijdrage aan de vertaling naar (aangepaste) (beleids)kaders, -richtlijnen en –voorstellen op de onderhavige taakvelden;
 • Je bent aanspreekpunt voor college en MT bij politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers en acteert hierop proactief, gevraagd én ongevraagd;
 • Je draagt zorg voor het tijdig beoordelen van en adviseren over de inhoudelijke en financiële verantwoordingsdocumenten (jaarstukken, kadernota’s en begrotingen) van de verbonden partijen in het kader van de planning- en controlcyclus;
 • Je onderhoudt intern en extern het relatienetwerk en bevordert de samenwerking en afstemming met en tussen de verschillende ‘stakeholders’.

Onze ideale kandidaat

 • Je beschikt minimaal over een HBO(+) denk- en werkniveau met minimaal 3 jaar voor de functie relevante gemeentelijke werkervaring;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met de beleids- en uitvoeringsaspecten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH Wabo-taken), afval (inzameling en verwerking) en het brede terrein van de openbare ruimte;
 • Je bent bekend met relevante wet- en regelgeving en hebt gevoel voor gemeentelijke procedures en besluitvorming, met name ook op het gebied van de planning- en control cyclus;
 • Je kunt omgaan met tegengestelde belangen en bent in staat deze te overbruggen. Daarbij ga je weerstand niet uit de weg. Je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke communicatie- en adviesvaardigheden;
 • Je bent doortastend, vasthoudend en hebt tegelijkertijd de flexibiliteit om een goede en slimme samenwerking tussen partijen tot stand te brengen;
 • Je ziet toe op het maken van heldere resultaatafspraken. Daarbij schroom je niet om anderen aan te spreken op het nakomen ervan;
 • Je bent in staat zelfstandig te werken. Tegelijkertijd stuur je op samenwerking, leg je gemakkelijk verbindingen en fungeer je voor medewerkers en bestuurders als sparringpartner;
 • Je beschikt over analytisch vermogen en bent in staat proactief en wendbaar in te spelen op nieuwe ontwikkelingen;
 • Je bent omgevings- en organisatiebewust en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Dit is ons aanbod

 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken en de mogelijkheid om thuis te werken;
 • Een inspirerende en moderne werkomgeving met zo’n 150 collega’s;
 • Ruim aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling;
 • Werken voor onze dynamische en ondernemende groeigemeente met 24.000 inwoners;
 • Een vaste aanstelling wanneer het proefjaar goed verloopt;
 • Schaal 10 (maximaal €  4.494,- bruto per maand; prijspeil d.d. 1 oktober 2020) op basis van 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden in een aanloopschaal;
 • Een Individueel Keuzebudget van 17,05% van het salaris, voor onder andere extra inkomen, extra verlof of de aanschaf van sport en/of thuiswerkfaciliteiten zoals een fiets, iPad of mobiele telefoon;
 • Een reiskostenvergoeding als je verder dan 10 kilometer van het gemeentehuis woont.

Reacties
Ben je geïnteresseerd? Reageer voor 16 augustus 2021 via onderstaande button. 

 Procedure

De eerste gesprekken vinden plaats op 18 augustus 2021. Een tweede gespreksronde vindt plaats op 31 augustus 2021.

 

Informatie

Vragen over de procedure: Margot van Schaijk, team P&O, mschaijk@nederbetuwe.nl
Vragen over de functie: René van Mil, afdelingsmanager fysieke pijler en/of taro Eekhoutte, adjunct afdelingsmanager fysieke pijler. Zijn allen bereikbaar via 14 0488.


Direct solliciteren