Lid van de rekenkamercommissie (6 -8 uur per maand)

De rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden die op basis van hun
onafhankelijkheid en professionaliteit onderzoeken uitvoeren.

De werkzaamheden van de rekenkamercommissie

De leden van de rekenkamercommissie zijn met elkaar verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie. Zij doen onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van onderdelen van het gemeentelijke beleid. Op die manier levert de rekenkamercommissie een positieve inhoudelijke bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Neder-Betuwe. De leden zijn tevens belast met de vaststelling van het onderzoeksprogramma, het uitvoeren van vooronderzoeken, het opzetten van de organisatie van de onderzoeken en het begeleiden van ingehuurde externe onderzoeksbureaus. De publicaties van de rekenkamercommissie vindt u op de gemeentelijke website.

Wie zoeken wij?

  • je beschikt over een voor de functie relevant academisch werk- en denkniveau;
  • je hebt kennis van en inzicht in het functioneren van het lokaal bestuur, de lokale politiek en de bijbehorende processen of je bent in staat dit snel op te doen;
  • je kunt onderzoeksmethoden en gegevens afwegen en interpreteren om tot realistische, objectieve en onafhankelijke beoordelingen te komen;
  • je hebt een positief-kritische en onafhankelijke instelling;
  • je bent in staat om door te dringen tot de kern van vraagstukken van doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur;
  • je bent helder en duidelijk in het mondeling en schriftelijk formuleren van aanbevelingen ter verbetering daarvan;
  • kennis van en ervaring met overheidsfinanciën is een pré.

We streven naar een commissie met een evenwichtige samenstelling. Van de leden verwachten wij dat zij geen andere functies bekleden die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente Neder-Betuwe en de door deze gemeente gesubsidieerde instellingen en/of verbonden partijen op welke wijze dan ook in de weg staan.

Wat bieden wij?

Je wordt benoemd en beëdigd door de gemeenteraad voor een periode van drie jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor dezelfde periode. Je gaat deel uitmaken van een goed functionerende en op elkaar ingespeelde rekenkamercommissie, waarin je de ruimte krijgt om zelfstandig taken te verrichten. Rekenkamercommissieleden ontvangen een vaste vergoeding van circa € 170 per maand en ontvangen daarnaast een vaste onkostenvergoeding van circa € 88 per maand.

Informatie

Nadere informatie over de werkzaamheden van de rekenkamercommissie kan

worden verkregen bij mevrouw Van de Plasse, voorzitter van de rekenkamercommissie, bereikbaar via telefoonnummer 06-55808139. Nadere informatie over de sollicitatieprocedure kan worden ingewonnen bij onze griffie, bereikbaar via telefoonnummer 14 0488.

Sollicitatie

Sollicitaties kan je door middel van een brief en curriculum vitae vóór 19 maart 2020 mailen naar sollicitatie@nederbetuwe.nl en richten aan de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe.

Data gesprekken

De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 15 april 2020 (overdag) en 23 april 2020 (vooravond).

Het nieuwe rekenkamercommissielid zal naar verwachting door de gemeenteraad worden benoemd en beëdigd tijdens de raadsvergadering van 13 mei 2020. De gemeente vraagt vóór benoeming om een verklaring omtrent gedrag.

 

 

 


Direct solliciteren